חדשות

עדויות חדשות תומכות ביעילות Upadacitinib במתבגרים ומבוגרים עם אטופיק דרמטיטיס (The Lancet)

24/05/2021

 

במאמר שפורסם בכתב העת The Lancet מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, התומכות ביעילות טיפול מונותרפי ב- Upadacitinibבמתבגרים ומבוגרים עם אטופיק דרמטיטיס בדרגה בינונית-עד-חמורה.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי Upadacitinib הינו מעכב פומי של JAK (Janus Kinase), עם השפעה מעכבת גדולה יותר על JAK1, בהשוואה ל-JAK2 או JAK3. מטרת המחקר הייתה לבחון את היעילות והבטיחות של Upadacitinib לעומת פלסבו בטיפול באטופיק דרמטיטיס בדרגה בינונית-עד-חמורה.

 

מחקרי Measure Up 1 ו-Measure Up 2 היו מחקרים רב-מרכזיים, אקראיים, כפלי-סמיות, מבוקרי-פלסבו, בשלב 3.

 

במחקר Measure 1 חולקו המשתתפים לטיפול ב- Upadacitinib במינון 15 מ"ג (281 חולים) או 30 מ"ג (285 חולים), או לזרוע פלסבו (281 חולים). במחקר Measure Up 2 חולקו החולים לקבוצות דומות של טיפול ב- Upadacitinib במינון 15 מ"ג (276 חולים) או 30 מ"ג (282 חולים), או לזרוע פלסבו (278 חולים).

 

לאחר 16 שבועות, שני המחקרים ענו על תוצאי הסיום העיקריים המשולבים.

 

שיעור החולים שהשיגו את יעד שיפור של לפחות 75% במדד EASI (Eczema Area and Severity Index) לאחר 16 שבועות היה גבוה יותר משמעותית בזרוע הטיפול ב- Upadacitinibבמינון 15 מ"ג (70% מהחולים) ו- Upadacitinib במינון 30 מ"ג (80% מהחולים), בהשוואה לזרוע הפלסבו (16% מהחולים) במחקר Measure Up 1. תוצאות דומות דווחו במחקר Measure Up 2 (60%, 73% ו-13%, בהתאמה).

 

שיעור החולים שהגיבו לטיפול לפי מדד validated Investigator's Global Assessment for Atopic Dermatitis (vIGA-AD) לאחר 16 שבועות היה גבוה יותר משמעותית בזרוע הטיפול ב- Upadacitinib במינון 15 מ"ג (48%) ו-30 מ"ג (62%), בהשוואה לזרוע הפלסבו (8%) במחקר Measure Up 1. במחקר Measure Up 2 עמדו השיעורים המקבילים על 39%, 52% ו-5%, בהתאמה.

 

שני מינוני Upadacitinib נסבלו היטב. היארעות אירועים חריגים חמורים ואירועים חריגים שהובילו להפסקת תרופת המחקר היו דומים בין הקבוצות.

 

האירועים החריגים הנפוצים על-רקע הטיפול התרופתי כללו אקנה, זיהומים בדרכי נשימה עליונות, נזופרינגיטיס, כאבי ראש, עליה ברמות קריאטין פוספוקינאז ואטופיק דרמטיטיס.

 

ממצאי המחקר תומכים ביעילות Upadacitinib ובפרופיל סיכון-תועלת חיובי של הטיפול במתבגרים ומבוגרים עם אטופיק דרמטיטיס בדרגה בינונית-עד-חמורה.

 

The Lancet 2021

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<