הרצאות מצגות

האוסקר של המצנתרים 2010 - כיסוי מולטימידה מלא של האירוע מה-13/1/2010

20/01/2010

האוסקר של המצנתרים 2010, הוקדש השנה לדילמות קרדיולוגיות:

  • מחקר הסינטקס המחדד את הדילמה בנוגע למהות הטיפול ההתערבותי בחולה הלב - צנתור או ניתוח מעקפים. דיון נוקב ומעניין בו טען פרופ' אלעמי שהמחקר מוכיח בבירור כי הגישה הכירורגית היא העדיפה בקבוצת המחקר ולעומתו פרופ' קורנובסקי שצידד בטיפול הצינתורי בהתאם לתתי הקבוצות שנבחנו במחקר.  

  • טיפול צנתורי בהתקף לב חריף היכול להתבצע באמצעות סטנטים ”ערומים“ או ”מצופי תרופה“: ד"ר מיכאל יונש קבע בתוקף שלסטנטים מצופי התרופה יש יתרונות בלבד בסיטואציה זו כשלעומתו ד"ר רונן יפה הציג את החסרונות והסיכונים, וכן גם את היבט העלות הכלכלית.

 

  •  בהמשך, פאנל של מומחים מתחומי התמקצעות מגוונים דן במקרים שונים ומעניינים המייצגים את רפואת הלב העדכנית.
  • ובאוסקר המצנתרים 2010 הזוכה הוא....

כל ההרצאות והמקרים הזוכים במלטימדיה מלא - באתר החוג לקרדיולוגיה התערבותית בקישור זה

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<