חדשות

תובנות מבדיקות תהודה מגנטית בהשוואה לצנתור כלילי במטופלי אוטם ללא הרמות מקטע אס טי/מאת ד''ר יעקב גולדשטיין, האיגוד הקרדיולוגי

13/06/2019

בעת אוטם  ללא הרמות מקטע אס טי (ר"ת  NSTEMI), להבדיל מ STEMI, זיהוי מדויק של עורק האוטם (ר"ת  ,(infarct related artery –IRAבעת צנתור כלילי (ר"ת CA ) מהווה אתגר לעיתים, בעיקר במקרים של

·         מחלה כלילית (ר"ת CAD ) רב כלית (ר"ת MVD ),

·         או מחלה כלילית לא חסימתית,

·         או בפגיעה מיו קרדיאלית לא איסכמית בעת הפניה, עם או ללא מחלה כלילית בנוסף.

בדיקת תהודה מגנטית של הלב בעת שלב האדרה מאוחרת (ר"ת DE - CMR ), מאפשרת זיהוי מדויק גם של אוטמים קטנים. למיטב ידיעתי אין מחקרים בהם מטופלי NSTEMI עברוCMR סיסטמתי לפני הצנתור.

מטרת המחקר

להעריך אם אכן DE – CMR משפרת את זיהוי המדויק של IRA במטופלי NSTEMI. סוגיה זאת חשובה גם במחקרים המעריכים אסטרטגיות התערבות בעורק האוטם בלבד (ר"ת   ,( culprit only –CO או רה וסקולריזציה שלמה (ר"ת (complete revascularization - CR .

שיטות:

מחקר תלת מרכזי (בארה"ב 2 מרכזים ומרכז אחד בהולנד), פרוספקטיבי, אשר גייס 114 מטופלים עם אירוע אוטם ראשון לפי אבחנה קלינית ושינוי דינמי ברמת הטרופונין, שלNSTEMI. המטופלים עברו

·         תחילה DE – CMR תוך מרווח זמן חציון של 1.1 יום,

·         ולאחר מכן CA תוך מרווח זמן חציון של 4 שעות (טווח בין רבעוני IQR של 2-24 שעות).

הצוות המטפל והמצנתר לא נחשפו לתוצאות DE – CMR, אלא אם היו חיוניות לשינוי טיפול (לדוגמה תסחיף ריאתי), או אם CA לא הדגימה מחלה כלילית משמעותית.

לאחר מכן הדמיות ה DE – CMR ושל ה CA עברו פסיקה נפרדת בלתי תלויה בסמיות לשתי הדיסציפלינות לזיהוי ה IRA. כמוכן נבדקה התבנית של ההאדרה המאוחרת ב DE – CMRלהעריך אם לא מדובר בפגיעה מיו קרדיאלית לא איסכמית  non ischemic myocardial injury), או non - CAD.

לתוצאות ולמסקנות באתר האיגוד הקרדיולוגי

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני