חדשות

משרד הבריאות מפרט את ההנחיות לסגר הלילי המתחיל הערב ב-40 יישובים, ו..פרופ' גמזו עצמו ייכנס לבידוד עקב אבחון של חבר המטה כנשא מאומת של הנגיף

08/09/2020

בהמשך להודעת משרד הבריאות ומשרד ראש הממשלה על הסגרים הליליים מתפרסמת כעת הודעת המפרטת ומסבירה את ההחלטה :

מצ"ב ההנחיות שהוכנו נוכח החלטת הממשלה שעברה הבוקר :

1 החלטת הממשלה בעניין הרמזור התקבלה בשבוע שעברעל פי ההחלטה כל רשות מקומית סווגה לאחת מ- 4 קבוצות לפי רמת התחלואה בה )ירוקצהובכתום ואדום(. כל צבע מכתיב מגבלות התקהלות בסיסיות החלות על הרשות לפי סיווגה .

2 בישובים הנמצאים בקבוצה האדומה חלות מגבלות מחמירות על התקהלויות ) 20 , איש בשטח פתוח, 10 במבנה(. כמו כן בישובים אלה סגורה מערכת החינוך מהגן ועד כיתה י"ב )למעט מסגרות חינוך מיוחדות כמו חינוך מיוחדמסגרות לנוער בסיכון וכדומהכמו כן מעונות יום ממשיכים לפעול(.

3 נוכח העלייה ברמת התחלואה בתקופה האחרונה החליטה הממשלה בראשית השבוע ליזום הגבלות נוספות על ישובים )או שכונות בתוך ישוביםבעלי רמת תחלואה גבוההכך שיונהג בן "עוצר לילהבכל יום בין השעות 19:00 בערב ל-   5:00בבוקר .

הקבוצה שעליה הוחל עוצר הלילה כוללת את כל הישובים האדומיםבניכוי ישובים בודדים שבהם חל שיפור משמעותי ברמת התחלואה.

בנוסףהוחלו המגבלות גם על ישובים נוספים )או שכונות בתוך ישובי,( שלא הוגדרו "אדומיםבשבוע שעבר אבל שמאז עלתה בהם באופן ניכר רמת התחלואה.

על ישובים אלה הוחלט להטיל גם את המגבלה של סגירת מערכת החינוך.

4 לסיכוםמערכת החינוך סגורה נכון להיום בישובים שהוגדרו כאדומים בשבוע שעבר או על ישובים שהוטל עליהם עוצר לילה החל מהיוםיודגש כי המגבלות החלות על מערכת החינוך חלות לפי כתובת מוסד החינוך ולא על פי כתובת המגורים של התלמיד/עובד ההוראהכלומר מערכת החינוך תהיה סגורה עבור תלמיד שלומד במוסד שמוגדר בשטח אדום גם אן הוא עצמו גר באזור שאיננו ואדום .

5 . "עוצר לילהאוסר יציאה ממקום המגורים למעט לטובת אחד החריגים הבאים :

( 1 ( הגעה של עובד למקום עבודתו וחזרה ממנווכן הסעה של עובד למקום עבודה כאמורובלבד שאין מניעה לעובד לעבוד באותו מקום עבודה לפי כל דין ;

   (2 ( הצטיידות במזוןבתרופות ו במוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיונייםוכן תיקונים הנדרשים לשם אספקה שוטפת של שירותים כאמור ;

( 3 ( קבלת טיפול רפואי ;

( 4 ( תרומת דם ;

( 5 ( השתתפות בהפגנה ;

( 6 ( הגעה להליך משפטי שאותו אדם הוא צד לובעל מעמד בו או שהוא נדרש להשתתף בו ;

( 7 ( הגעה למשכן הכנסת ;

( 8 ( טיפול במסגרת רווחה ;

    9 פעילות ספורט של יחיד או עם אנשים הגרים עמו באותו מקום מגוריםלמרחק של עד 500 מטרים ממקום המגורים ;

 ( 10   יציאה ממקום מגוריםשל יחיד או של אנשים הגרים באותו מקום מגוריםלזמן קצר ולמרחק של עד 500 מטרים ממקום המגורים ;

( 11 טבילת אישה במקווה טהרה;__

( השתתפות בהלוויה או בברית מילה, בתפילה או בטקס חתונה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה ;

( 13 ( סיוע רפואי לאדם אחר או סיוע לאדם שיש לו קושי או מצוקה הדורשים סיוע ;

( 14 ( העברה של קטין, שהוריו חיים בנפרד, על ידי אחד מהוריו, לביתו של ההורה האחר ;

( 15 ( העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני, ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו ;

   6. בנוסף, בישובים שבהם נקבע עוצר לילה חל איסור על פתיחת עסקים שאינם חיוניים בשעות העוצר. העסקים אסור לפתוח כוללים, בין השאר :

( 1 ( חנויות, דוכנים, מסעדות ;

( 2 ( קניון, למעט בתי עסק חיוני בתוך קניון ;

( 3 ( דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, גן חיות, ספארי, פינת חי, בית מרחץ, בית קולנוע, תיאטרון, ספרייה, מוזאון ומוסד תרבות אחר, פארק שעשועים, לונה פארק, גני שעשועים ומיתקני שעשועים, עסק לטיפול לא- רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית, מקום לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת ומקום שיש בו אטרקציה תיירותית ;

( 4 ( שוק קמעונאי הפתוח לציבור הרחב, וכן דוכן בשוק כאמור, ובכלל זה דוכן למכירת מזון, למעט שוק סיטונאי ולמעט בית עסק נדרש .

עסק חיוני הוא אחד מאלה: חנות למכירת מזון )למעט מסעדה(, בית מרקחת, חנות אופטיקה, חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה ומעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים .

7  . יודגש כי מעבר להגבלות מתוארות לעיל על אזורים אדומים לא חלות מגבלות תנועה אחרות כגון כניסה/יציאה מהישוב

להנחיות המלאות

 

הערת המערכת: יש לציין שפרופ' גמזו אשר נשאל היום על ההחלטה, נתן לה לגיטמציה, הגם שדעתו והמלצתו הייתה אחרת.

עוד אמר היום גמזו בתדריך השבועי לתקשורת שהתכנית היא לעלות ל-100,000 בדיקות ביום (עד ה-1/11, שזה אגב תאריך סיום המינוי של גמזו..) , כשתוך מספר שבועות מערך החקירות האפידמיולוגיות ייכנס לתפוקה מלאה ולדעת גמזו יהיה המערך הטוב בעולם..

לדיווח ב"הארץ"

בתוך כך נמסר כעת מטעם מטה ״מגן ישראל״ ש:
לפני זמן קצר אובחן חבר במטה ״ מגן ישראל ״ כחולה בקורונה, ונכנס מיד לבידוד. מחקירה אפידימיולוגית ראשונית עולה כי פרופ גמזו וחברי מטה נוספים שהיו עימו במגע, יכנסו לבידוד בהתאם לנוהלים; זאת על אף צעדי הזהירות של עטיית מסיכה.
פרופ גמזו ימשיך לנהל את המאבק בקורונה ממקום בידודו ובהזדמנות זאת מדגיש את החובה לזהירות עליונה והצורך להכנס לבידוד גם בחשיפה קלה כדי למנוע אפשרות הדבקה.

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<