חדשות

אפיל מגפת הקורונה לא משכנעת רופאים להקפיד על היגיינת ידיים לאורך זמן (JAMA Internal Medicine)

28/04/2021

 

היגיינה של הידיים הינו חלק חשוב מבקרת זיהומים נוזוקמיאליים, אך ההיענות לכך נותרת נמוכה, עם שיעורי היענות היסטוריים של 50% בבתי חולים בארצות הברית. מנתונים חדשים עולה כי בבית חולים אחד הושגו שיעורי היענות יומיים של מעל 90% במהלך הגל הראשון של מגפת הקורונה באביב האחרון, עם שיא של 100%, אם כי לא הצליחו לשמור על שיעורי היענות אלו ותוך זמן קצר שבו שיעורי ההיענות שקדמו למגפה.

 

מטרת המחקר הייתה לתאר את שיעורי ההיענות להיגיינת ידיים במהלך מגפת הקורונה, כפי שנקבע על-בסיס מערכת אוטומטית במרכז הרפואי של אוניברסיטת שיקאגו. מערכת ניטור היגיינת ידיים הוצבה בשנת 2015, כאשר חיישן אור אדום מתעד את כל השימוש במתקנים לרחצת ידיים עם תיעוד של כניסות ויציאות מחדרי חולים.

 

החוקרים בחנו את שיעורי ההיענות להיגיינת ידיים במרכז הרפואי בין ספטמבר 2019 ועד אוגוסט 2020. עוד נבחנו שיעורי ההיענות ביחידות אשר הומרו באופן זמני למחלקות לטיפול בחולי קורונה, כאשר ההשערה הייתה כי ביחידות אלו יתועדו שיעורי ההיענות הגבוהים ביותר.

 

בבית החולים בו נערך המחקר אושפזו 1,159 חולים עם קורונה במהלך תקופת המחקר, עם שיא חודשי בחודש אפריל. טרם המגפה, שיעורי ההיענות החודשיים להיגיינת ידיים בכל היחידות היו דומים לשיעורים שתועדו בחודש ספטמבר ועמדו על 54.5%. במהלך המגפה, שיעורי ההיענות הגיעו לשיא יומי של 92.8% ב-29 במרץ, 2020, בכלל היחידות, ועמדו על 100% ב-28 במרץ, 2020 ביחידות הטיפול בחולי קורונה. שיא שבועי של 88.4% בכלל היחידות ושל 98.4% ביחידות הטיפול בקורונה תועד במהלך השבוע של 29 במרץ, 2020; ושיא חודשי של שיעורי היענות של 75.5% בכלל היחידות ושל 84.4% ביחידות הטיפול בחולי קורונה תועד בחודש אפריל.

 

שיעורי ההיענות ירדו בכלל המחלקות עד שפל יומי של 51% ב-15 באוגוסט, 2020, שפל שבועי של 55.1% באותו שבוע ושפל חודשי של 56% בחודש אוגוסט.

 

מניתוח סטטיסטי עלה קשר מובהק סטטיסטית בין החודש ובין ההיענות להיגיינת ידיים, בכלל היחידות ובמחלקות אשר טיפלו באופן ספציפי בחולי קורונה.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי בבית החולים בו נערך המחקר שיעורי ההקפדה על היגיינת ידיים עלו עד מעל 90% בכלל המחלקות והגיעו ל-100% היענות במחלקות שהומרו למחלקות טיפול בחולי קורונה, שיעורים גבוהים משמעותית מהשיעורים הארציים והיעד המוסדי של 60%. עם זאת, שיעורי ההיענות הגבוהים לא נותרו גבוהים לאורך זמן ושבו לרמות הבסיס תוך זמן קצר. ממצאי המחקר מוכיחים כי ניתן להשיג שיעורי היענות גבוהים להיגיינת ידיים, גם עם מערכת ניטור אוטומטית, אך קשה לשמור על ההיענות הגבוהה לאורך זמן.

 

JAMA Internal Medicine 2021

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<