אתרים מומלצים

משך אכסון מנות הדם אינו משפיע על תמותה במטופלים המאושפזים במצב קשה (New England Journal of Medicine)

05/10/2017

מאת ד"ר אלינור מוסרי בריסקין

 

מנות דם ישנות נקשרו בעבר עם תופעות לואי רבות ועליה בתחלואה ותמותה. על פי מחקר שפורסם בספטמבר ב New England Journal of Medicine, עירוי דם טרי הניתן למטופלים במצב קשה אינו נבדל מעירוי ישן יותר ואין משמעות קלינית למשך אכסון העירוי עד למתנו (כל עוד הוא בתוקף).

מחקר זה הינו מחקר בין לאומי, רב מרכזי, אקראי וכפול סמיות, ובו הוכללו מטופלים במצב קשה אשר נזקקו לעירוי דם. המטופלים הוקצו לקבלת עירוי של מנת דם אלוגנאית (allogeneic red cells) הטריה ביותר אשר היתה זמינה (עברה אכסון קצר מועד) או עירוי של מנת דם הישנה ביותר הזמינה (עברה אכסון ממושך). התוצא העיקרי שנבדק היה תמותה תוך 90 יום. התוצאים השניוניים שנבדקו היו תגובות למתן מנות הדם, תמותה לאחר 28 יום, ירידה בתפקוד איברים חיוניים, זיהום בזרם הדם, מספר ימים ללא הנשמה מלאכותית, צורך בדיאליזה, ומשך שהות בטיפול נמרץ.

במחקר השתתפו 4994 מטופלים (מתוכם 4919 נכנסו לאנליזה), אשר היו מאושפזים ב 59 מרכזים שונים בחמש מדינות, בין נובמבר 2012 עד דצמבר 2016. בקרב 2457 המטופלים שהוקצו לקבלת מנות דם אשר עברו אכסון קצר, משך האכסון הממוצע היה 11.8 יום. בקרב 2462 המטופלים שהוקצו לקבלת מנות אשר עברו אכסון ממושך, משך האכסון הממוצע היה 22.4 יום. לאחר 90 יום היו 610 מקרי תמותה (24.8%) בקבוצה האכסון הקצר, ו 594 (24.1%) מקרי תמותה בקבוצת האכסון הממושך (absolute risk difference 0.7, CI -1.7-3.1, p=0.57). לאחר 180 יום, ARD (absolute risk difference) היה 0.4 (CI -2.1-3, p=0.75).

בבדיקת התוצאים השניוניים, יותר מטופלים דווקא בקבוצת המנות קצרות האכסון סבלו מ febrile nonhemolytic transfusion reactions לעומת קבוצת המנות ממושכות האכסון (5% לעומת 3.6%, OR 1.42, CI 1.07-1.88, p=0.01). לגבי יתר התוצאים השניוניים שנבדקו, לא היה הבדל בין הקבוצות.

מסקנת החוקרים היתה כי משך האכסון של מנות הדם לא השפיע על תמותה לאחר 90 יום בקרב מטופלים במצב קשה. התוצאות תומכות בהמשך פעילות לפי הנוהל המקובל, של מתן המנות הישנות ביותר בתוקף, וזאת על מנת למנוע בזבוז מיותר של מנות דם.

 

Age of Red Cells for Transfusion and Outcomes in Critically Ill Adults. New England Journal of Medicine, September 27, 2017.

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<