חדשות

המלצות לדיאטה דלת-פחמימות בביקורים קבוצתיים עשויה להפחית אירועי היפוגליקמיה וטיפול תרופתי בחולי סוכרת (JAMA Intern Med)

09/11/2019

 

במאמר שפורסם בכתב העת JAMA Internal Medicine מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי המלצות אודות דיאטה דלת-פחמימות המשולבות בביקורים רפואיים קבוצתיים לחולים עם סוכרת מסוג 2, שאינה מאוזנת היטב, לוו בהפחתת השימוש בתרופות לסוכרת והפחתת אירועי היפוגליקמיה, לצד ירידה גדולה יותר במשקל הגוף, בהשוואה לביקורים קבוצתיים בהם לא ניתנו המלצות דומות.

 

במסגרת המחקר בחנו החוקרים אם תכנית ביקורים רפואיים קבוצתיים בשילוב עם טיפול אינטנסיבי להפחתת משקל אינה-נחותה בהשוואה לביקורים רפואיים קבוצתיים בלבד בשינוי המוגלובין מסוכרר לאחר 48 שבועות ועדיף על ביקורים רפואיים קבוצתיים בלבד מבחינת אירועי היפוגליקמיה, עצימות הטיפול התרופתי לסוכרת וירידה במשקל.

 

במחקר האקראי אספו החוקרים נתונים מרשומות רפואיות ממוחשבות אודות 2,814 חולים אמבולטוריים עם סוכרת מסוג 2, שאינה מאוזנת היטב, עם מדד מסת גוף של 27 ק"ג למטר בריבוע ומעלה. המשתתפים חולקו באקראי לקבוצת ביקורים רפואיים קבוצתיים (136 חולים, סה"כ 9 ביקורים) או ביקורים רפואיים קבוצתיים עם המלצה אודות דיאטה דלת-פחמימות (127 חולים, סה"כ 13 ביקורים).

 

התוצאים שנבחנו כללו את ריכוז המוגלובין מסוכרר, אירועי היפוגליקמיה, מדד השפעת טיפול תרופתי לסוכרת ומשקל הגוף לאחר 48 שבועות.

 

מדגם המחקר כלל 263 משתתפים (89.4% גברים, ריכוז המוגלובין מסוכרר של 9.1% ומדד מסת גוף ממוצע של 35.3 ק"ג למטר בריבוע).

 

לאחר 48 שבועות, ריכוז המוגלובין מסוכרר השתפר בשתי קבוצות המחקר (8.2% בקבוצת ביקורים רפואיים קבוצתיים עם המלצה אודות דיאטה דלת-פחמימות ו-8.3% בקבוצת ביקורים רפואיים קבוצתיים בלבד, p=0.44). בקבוצת ביקורים רפואיים קבוצתיים עם המלצה אודות דיאטה דלת-פחמימות תועד שימוש מופחת בתרופות לסוכרת (הבדל של במדד ההשפעה של 0.5-, p<0.001) וירידה גדולה יותר במשקל הגוף לאחר 48 שבועות (הבדל ממוצע של 3.7- ק"ג, p<0.001), בהשוואה לקבוצת ביקורים רפואיים קבוצתיים בלבד, לצד שיעור נמוך במחצית של אירועי היפוגליקמיה (יחס שיעורי היארעות של 0.49, רווח בר-סמך 95% של 0.27-0.71, p<0.001) במהלך 48 שבועות המחקר.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי הממצאים מעידים על יעילות תכנית טיפול בסוכרת שכללה ביקורים רפואיים קבוצתיים עם המלצה אודות דיאטה דלת-פחמימות בכל הנוגע לשיפור איזון גליקמי, הפחתת טיפול תרופתי לסוכרת ואירועי היפוגליקמיה.

 

JAMA Intern Med. Published online November 4, 2019

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<