חדשות

הנחיות קליניות חדשות מטעם ASH בנושא תרומבואמבוליזם ורידי (Blood Adv)

06/06/2019

 

בחודש נובמבר 2018 פרסם איגוד ה-American Society of Hematology הנחיות חדשות לאבחנה של תרומבואמבוליזם ורידי. איגוד ה-American Academy of Family Physicians תמך בהנחיות הללו במרץ 2019 ופרסם מספר המלצות עיקריות מתוך ההנחיות.

 

אין להתבסס על בדיקת D-Dimer בלבד לאבחנה של תסחיף ריאתי, ובדיקה חיובית לבדה אינה תשמש לאבחנת פקקת ורידים עמוקים.

 

תסחיף ריאתי

·       בחולים בהם השכיחות או הסבירות לפני-בדיקה נמוכה או בינונית: על הרופאים להתבסס על גישת D-Dimer לשלילת תסחיף ריאתי, לאחריה מיפוי זילוח-איוורור או בדיקת CTA (CT Angiography) באלו הנדרשים לבדיקות נוספות. אין להתבסס על בדיקת D-Dimer בלבד לאבחנת תסחיף ריאתי.

·       בחולים בהם השכיחות או הסבירות לפני-בדיקה גבוהה (50% ומעלה): על הרופאים להתחיל בבדיקת CTA לאבחנת תסחיף ריאתי. במידה ובדיקה זו אינה זמינה, אזי מיפוי זילוח-איוורור ישמש עם בדיקות המשך כנדרש.

·       בחולים בהם השכיחות/סבירות לפני-בדיקה גבוהה: בדיקת D-Dimer לבדה לא תשמש לאבחנת תסחיף ריאתי ואין להשתמש בה לאחר בדיקת CT.

·       בחולים עם בדיקת D-Dimer חיובית או סבירות גבוהה לפני-בדיקה: יש להשלים בדיקת CTA. בדיקת D-Dimer עשויה לשמש לשלילת הישנות תסחיף ריאתי בחולים בהם טרם הבדיקה לא-סביר כי מדובר בתסחיף ריאתי.

·       בחולים אמבולטורים מעל גיל 50 שנים ניתן להשתמש בסף D-Dimer מותאם לגיל, שכן גישה זו נמצאה בטוחה ומשפרת את הדיוק האבחנתי. סף מותאם לגיל מחושב כמכפלה של הגיל (בשנים) ב-10 מיקרוגרם/ליטר (על-בסיס בדיקות D-Dimer עם סף של 500 מיקרוגרם/ליטר).

 

 

פקקת ורידים עמוקים בגפיים תחתונות

·       בחולים בהם השכיחות או הסבירות לפני-בדיקה נמוכה: על רופאים להתבסס על גישת D-Dimer לשלילת פקקת ורידים עמוקים, לאחריה אולטרה-סאונד של החלק הפרוקסימאלי של הגפה התחתונה או של כל הרגל באלו הנדרשים לבירור נוסף.

·       באלו בהם השכיחות או הסבירות נמוכה (עד 10%): בדיקת D-Dimer חיובית לבדה לא תשמש לקביעת אבחנה של פקקת ורידים עמוקים ודרושות בדיקות נוספות. אין מקום להשלים בדיקות נוספות לאחר בדיקת אולטרה-סאונד שלילית.

·       בחולים בהם השכיחות או הסבירות לפני בדיקה בטווח הביניים (כ-25%) יש להשלים בדיקת אולטרה-סאונד של כל הרגל או של החלק הפרוקסימאלי של הגפה התחתונה. יש להשלים בדיקות אולטרה-סאונד עוקבות של החלק הפרוקסימאלי לאחר בדיקת אולטרה-סאונד שלילית של החלק הפרוקסימאלי. אין צורך בבדיקות עוקבות לאחר בדיקת אולטרה-סאונד שלילית של כל הרגל.

·       בחולים עם חשד לפקקת ורידים עמוקים ושכיחות או סבירות גבוהה לפני-בדיקה (50% ומעלה) יש להשלים בדיקת אולטרה-סאונד של כל הרגל או של החלק הפרוקסימאלי של הגפה התחתונה. בדיקות אולטרה-סאונד עוקבות ישמשו במידה והבדיקה הראשונה הייתה שלילית ולא זוהתה אבחנה חליפית.

 

פקקת ורידים עמוקים של הגפה העליונה

 

·       במקרים בהם השכיחות נמוכה או לא-סביר כי זו האבחנה לפני-בדיקה מומלץ להשלים בדיקת D-Dimer לשלילת פקקת ורידים עמוקים של הגפה העליונה, לאחריה בדיקת דופלקס אולטרה-סאונד במידה והממצאים חיוביים.

·       באלו עם שכיחות או סבירות גבוהה לפני-בדיקה יש להשלים בדיקת D-Dimer ולאחריה דופלקס אולטרה-סאונד/בדיקות עוקבות של דופלקס אולטרה-סאונד, או בדיקת דופלקס אולטרה-סאונד/בדיקות עוקבות של דופלקס אולטרה-סאונד בלבד להערכת חולים עם חשד לפקקת ורידים עמוקים של הגפה העליונה.

·       אין להתבסס על בדיקת D-Dimer חיובית בלבד לאבחנת פקקת ורידים עמוקים של הגפה העליונה.

 

 Blood Adv. 2018 Nov 27;2(22):3226-56

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<