חדשות

נתונים חדשים תומכים בהעדפת טיפול ב-Rivaroxaban ללא נוגדי-טסיות בחולים עם מחלה כלילית יציבה ופרפור פרוזדורים (N Engl J Med)

04/09/2019

 

מתוצאות מחקר AFIRE להשוואת טיפול נוגד-קרישה פומי עם ובלי טיפול נוגד-טסיות בחולים עם פרפור פרוזדורים ומחלת עורקים כלילית יציבה עולה כי מתן נוגד-קרישה פומי חדש בלבד אינו-נחות בהשוואה לשילוב נוגד-קרישה פומי חדש. יתרה מזאת, מהממצאים שפורסמו בכתב העת New England Journal of Medicine והוצגו במהלך כנס ה-European Society of Cardiology עולה כי הסיכון לדימומים מג'וריים היה נמוך ב-40% בחולים תחת טיפול ב-Rivaroxaban (קסרלטו) בלבד, בהשוואה לאלו שנטלו את הטיפול עם נוגד-טסיות.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי אין נתונים רבים ממחקרים אקראיים להערכת טיפול אנטי-תרומבוטי בחולים עם פרפור פרוזדורים ומחלת עורקים כלילית יציבה. הם השלימו מחקר רב-מרכזי, בתווית-פתוחה, אשר נערך ביפן וכלל 2,236 משתתפים עם פרפור פרוזדורים לאחר התערבות כלילית מילעורית או ניתוח מעקפים של העורקים הכליליים למעלה משנה מוקדם יותר, או חולים עם עדות אנגיוגרפית למחלת עורקים כלילית שלא דרשה רה-וסקולריזציה. המשתתפים חולקו באקראי לטיפול מונותרפי ב- Rivaroxabanאו למשלב Rivaroxaban עם נוגד-טסיות יחיד.

 

תוצא היעילות העיקרי היה משלב של אירוע מוחי, תסחיף סיסטמי, אוטם לבבי, אנגינה לא-יציבה שדרשה רה-וסקולריזציה, או תמותה מכל-סיבה; תוצא זה נבחן להערכת העדר-נחיתות עם שולי העדר-נחיתות של 1.46. תוצא הבטיחות העיקרי היה דימום מג'ורי, בהתאם לקריטריוני ה-International Society on Thrombosis and Hemostasis ותוצא זה נבחן להערכת עדיפות.

 

המחקר הופסק בשלב מוקדם בשל שיעורי תמותה מוגברים עם טיפול משולב. החוקרים מדווחים כי טיפול מונותרפי ב- Rivaroxabanהיה לא-נחות בהשוואה לטיפול משולב בהערכת תוצא היעילות העיקרי, עם שיעור אירועים של 4.14% לעומת 5.75% אירועים לשנת-מטופל, בהתאמה (יחס סיכון של 0.72, p<0.001 להעדר-נחיתות).

 

טיפול מונותרפי ב- Rivaroxabanנמצא עדיף על טיפול משולב הערכת תוצא הבטיחות העיקרי, עם שיעור אירועים של 1.62% ו-2.76% אירועים לשנת-מטופל, בהתאמה (יחס סיכון של 0.59, p=0.01 לעדיפות).

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי כטיפול אנטי-תרומבוטי, בהשוואה לטיפול משולב עם נוגד-טסיות, מתן Rivaroxaban בלבד נמצא לא-נחות מבחינת היעילות ועדיף מבחינת הבטיחות בחולים עם פרפור פרוזדורים ומחלת עורקים כלילית יציבה.

 

N Engl J Med. Published online September 2, 2019.

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<