חדשות

טיפול ב-Nivolumab עשוי לשפר הישרדות כללית בחולים עם סרטן וושט מתקדם (The Lancet Oncology)

10/10/2019

 

מנתונים מחקר ATTRACTION-3 בשלב 3 עולה כי בהשוואה לטיפול כימותרפי, טיפול ב- Nivolumab (אופדיבו) כקו-טיפול שני הוביל לשיפור ההישרדות הכוללת של חולים עם קרצינומה של תאי קשקש של הוושט בשלב מתקדם.

 

החוקרים מדווחים על התוצאות הסופיות של מחקר להערכת Nivolumab אל מול כימותרפיה בחולים שקיבלו טיפול קודם כנגד קרצינומה של תאי קשקש של הוושט, בשלב מתקדם.

 

מחקר ATTRACTION-3 היה מחקר רב-מרכזי, אקראי, בתווית-פתוחה, בשלב 3, שכלל חולים מ-90 בתי חולים ומרכזי סרטן בדנמרק, גרמניה, איטליה, יפן, דרום קוריאה, טייוואן, בריטניה וארצות הברית. המשתתפים היו בגילאי 20 שנים ומעלה, עם ממאירות מתקדמת ולא-נתיחה או חוזרת מסוג קרצינומה של תאי קשקש של הוושט. המשתתפים חולקו באקראי לטיפול ב- Nivolumab או טיפול כימותרפי לפי בחירת הרופאים. הטיפול נמשך עד התקדמות המחלה או רעילות בלתי-מתקבלת על הדעת.

 

התוצא העיקרי היה הישרדות כוללת, אשר הוגדרה כמרווח הזמן מההקצאה האקראית עד לתמותה מכל-סיבה, בניתוח לפי כוונה לטפל. בטיחות נבחנה בכלל החולים אשר קיבלו לפחות מנה אחת של הטיפול.

 

בתקופה שבין ינואר 2016 ועד מאי 2017 חולקו באקראי 419 חולים לטיפול: 210 חולקו לטיפול ב- Nivolumab ו-209 לטיפול כימותרפי. בעת ניתוח הנתונים בנובמבר 2018, חציון משך המעקב להערכת ההישרדות הכוללת עמד על 10.5 חודשים בקבוצת Nivolumab ועל 8.0 חודשים בקבוצת הטיפול הכימותרפי.

 

מהנתונים עולה כי ההישרדות הכוללת השתפרה משמעותית בקבוצת הטיפול ב- Nivolumab, בהשוואה לקבוצת הטיפול הכימותרפי (חציון של 10.9 חודשים לעומת 8.4 חודשים; יחס סיכון לתמותה של 0.77, P=0.019).

 

אירועים חריגים בדרגה 3 או 4 על-רקע הטיפול תועדו ב-18% מהחולים שטופלו ב- Nivolumabלעומת 63% מהמטופלים בכימותרפיה. האירועים החריגים הנפוצים בדרגה 3 או 4 על-רקע הטיפול כללו אנמיה (2% מהמטופלים ב- Nivolumab) וירידה בספירת נויטרופילים (28%) בקבוצת הטיפול הכימותרפי. חמישה מקרי תמותה יוחסו לטיפול שניתן במסגרת המחקר: שני מקרי תמותה בקבוצת Nivolumab ושלושה מקרי תמותה בקבוצת הטיפול הכימותרפי.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי מהנתונים עולה כי Nivolumab עשוי לשמש כאפשרות הבחירה לקו-טיפול שני בחולים אלו.

 

The Lancet Oncology 2019

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<