הרצאות מצגות

סיכום נתוני אלימות במערכת הבריאות -2009

17/02/2010

כלל מערכת הבריאות

 

 

מס' אירועי אלימות שדווחו במערכת הבריאות

 

 

שנת 2008

 

 

שנת 2009

 

3993

 

 

3670

 

התפלגות בחתך בתי"ח / קהילה

 

 

מס' ארועים

% ארועים

בתי חולים

2770

76%

קהילה

900

24%

סה"כ

3670

100%

 

 

 

 

 

 

התפלגות בחתך סוגי אלימות / בתי"ח, קהילה

 

 

 

2009

2008

 

מס' ארועים

% מכלל הארועים

מס' ארועים

% מכלל הארועים

 

אלימות פיסית

 

 

670

 

18%

 

 

902

 

 

23%

 

אלימות מילולית, היזק לרכוש, איומים

 

3000

 

 

82%

 

 

3091

 

 

77%

תלונות במשטרה

650

18%

588

15%

סה"כ

3670

100%

3993

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מגמות בולטות:

א.         ירידה במספר אירועי האלימות המדווחים בשעור של 8% ב – 2009 מול 2008.

ב.         ירידה, הן במספרים מוחלטים והן בשעור אירועי האלימות הפיסית המדווחים –
         מ 23% ב – 2008   ל – 18% ב – 2009.

 

 

 

התפלגות בעלי תפקיד מותקפים באירועי אלימות בבתי החולים

 

 

% מכלל אירועי אלימות פיסית

% מכלל אירועי אלימות

אבטחה

55%

25%

סיעוד

21%

46%

רופאים

8%

18%

מנהל ומשק

2%

7%

אחרים

4%

4%

סה"כ

100%

100%

 

מגמות :

 

א.     מעורבות גבוהה של האבטחה מצביעה על תפקוד כמצופה.                                                           (הסטה של אירועי אלימות מצוות רפואי אל הביטחון).

ב.     שעור גבוה של אירועים כנגד הסקטור הסיעודי, מצביע על אירועי אלימות בכל המחלקות בבתי החולים, שם נוכחות האבטחה היא עפ"י קריאה ולא נוכחות קבועה.

ג.      מנהל ומשק אינם מושא עיקרי לאלימות.

 

התפלגות אירועי אלימות עפ"י מחלקות

 

מחלקה

% אירועי אלימות מכל סוג

מלר"ד

24%

בטחון (כולל שטחים פתוחים)

20%

פנימיות

17%

כירורגיה

9%

פסיכיאטריה

3%

אחרים

27%

סה"כ

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מגמות :

א.      שעור האירועים במלר"ד במגמת ירידה (מסביבות 40%) עדות לאפקטיביות האמצעים שיושמו, כח האדם הייעודי וכלל הצעדים שננקטו.

ב.      שעור האירועים בהם מעורבת מחלקת הביטחון, מצביעה על תפקוד נכון.

 

 

 

 

משמרת

% מכלל האירועים

16.00 – 08.00

43%

24.00 – 16.00

43%

08.00 – 24.00

14%

התפלגות אירועי אלימות עפ"י שעות פעילות בתי"ח

 

 

 

 

                          התפלגות אירועי אלימות עפ"י זהות התוקף

 

זהות התוקף

% מכלל האירועים

חולה / מאושפז

51%

מלווים / מבקרים

49%

 

 

 

 

משמעות:

א.    כמחצית מיוזמי אירועי האלימות הינם מבקרים / מלווים , מולם ניתן לבצע פרוצדורות
        חוקיות שלא ניתן לבצע מול חולים  כמו : צווי הרחקה, איסור ביקור, מעצר ע"י משטרה
        וכדו'.

 

התפלגות אירועי אלימות בקהילה

 

 

סה"כ ב – 2009 דווחו 900 אירועי אלימות בקהילה

 

 

התפלגות עפ"י סוגי האירועים

 

סוג האלימות

מס' אירועים

% מסך האירועים

פיסית

92

10%

מילולית ואחרת

808

90%

תלונות במשטרה

175

19%

  

 

 

 

 

 

 

התפלגות מקצועות מותקפים בקהילה

 

מקצוע

% המותקפים

מִינהל

43%

רופא

33%

סיעוד

10%

רוקח

9%

מאבטחים

2%

אחרים

2%

סה"כ

100%

 

הערות :

א.  ריבוי תקיפות כנגד עובדי המינהל בקהילה עקב היותו "קו ראשון" במגעים מול הלקוחות,   

      וכן עקב בעיות כספים (טופס 17, תשלומים וכדו')
      כמו כן העדר אבטחה.
      כנגד רופאים : בהעדר צוות "מנטרל" כמו : סיעוד, המגע הראשוני של הלקוח הוא עם 
      הרופא.

 

 

נתוני משרד הבריאות – בתי"ח וקהילה[1]

 

 

סה"כ מס' אירועי אלימות שדווחו ב – 2009: 1,266

 

* לא התקבלו דיווחים על אירועי אלימות בקהילה למעט במקטע אחד בלשכת בריאות מחוז דרום .

 

 

 

התפלגות האירועים

סוג האלימות

מס' אירועים

% מכלל הארועים

פיסית

407

32%

מילולית

691

55%

איומים

158

12%

היזק לרכוש

10

1%

סה"כ

1266

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  * תלונות שהוגשו למשטרה : 210

 

 

הנתונים האחרים זהים לנתוני כלל מערכת הבריאות .

 

 

ביצוע פרוייקטים יחודיים :

            במגזר הבדווי בנגב.

            מחלקת "מחלות ממושכות" בלשכות הבריאות ובמטה המח'.

      בל.ב. נפת רמלה – פיילוט בנושא מניעת אלימות. 

 

 

 

תלונות במשטרה

 

סה"כ תלונות שהוגשו בהתפלגות ארגונית

 

הארגון

מס' תלונות שהוגשו

משרד הבריאות

210

שירותי בריאות כללית

333

אחרים

107

סה"כ

650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% הגשת כתבי אישום : 2%

 

% הרשעות : 1%›

 

רוב התלונות נסגרות מסיבות שונות

 

 

 

   

מגמות מרכזיות :

 

 

 

 

*      ניכרת ירידת מה במספר האירועים שדווחו.

 

 

*      יש ירידת מה באירועי אלימות פיזית ועליה באירועי אלימות מילולית למיניהן.

 

 

*      יש הסטה של אירועים מהמלר"ד לכלל מחלקות בבתי החולים.

 

 

*      המשאבים שהושקעו בשנים האחרונות בטכנולוגיה, הדרכה, אבטחה ייעודית כנגד אלימות ניכרת במגמות.

 

*      סוגיית דיווח אירועי הדיווח בקהילה בקופות החולים (למעט שירותי בריאות כללית) ומשרד הבריאות לוקה בחסר ויחייב התייחסות של הועדה הבין משרדית להתמודדות עם אלימות ב- 2010 .

 

אירועים מרכזיים ב- 2009

 

1)      ביקורת משרד מבקר המדינה בנושא "אלימות במערכת הבריאות".

 

 

2)      עמ"ט עם משטרת ישראל והוצאה לפועל של "מאבטחי סדר ציבורי" (קורס ייעודי, הסמכה).

 

 

3)      תקצוב כ- 3.5 מש"ח בכלל המערכת לאמצעים נוגדי אלימות והדרכות.

 

 

4)      פעילות ליווי ובקרה לועדות אלימות מוסדיות.

 

 

5)      הפעלת מנגנון מעקב אחר תלונות שהוגשו למשטרה.

 

 

6)      המשך פיתוח תוכנה יעודית לריכוז נתוני אלימות.

 

 

7)      ביצוע הדרכות וסדנאות ייעודיות לצוות רפואי:

            במשרד הבריאות בוצעו 101 סדנאות חד/דו/תלת יומיות ובהם השתתפו כ- 2500 עובדים .

      בשירותי בריאות כללית התקיימו 140 סדנאות והשתתפו כ- 2400 עובדים.

      כמו כן  במשרד הבריאות ובשירותי בריאות כללית נערכו סדנאות  לניהול תחקירים.

 

8)      ביצוע מחקר בנושא "אלימות בקהילה" ע"י מכון מאיירס – ברוקדייל (פרופ' רויטל גרוס).

 

 

 [1] "קהילה" במשרד הבריאות : לשכות בריאות, מרפאות למשפחה , לאם ולילד("טיפת חלב") מרפאות לבריאות הנפש ויחידות שיקום, מחלקות מטה משרד הבריאות המקבלות קהל, (שרות המזון, ועדות שונות)  

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<