חדשות

גלי טי שליליים בחיבורי חזה ימניים באק''ג בילדים – מה חדש?

31/10/2019

גלי T הפוכים באק"ג  בחיבורים פרקורדיאליים ימניים (כ Rt precordials ב  V1-V3), נחשב לממצא תקין מגיל 48 שעות (וקטור הרה פולריזציה בכיוון אחורנית היות ו RV דומיננטי לאחר לידה) ונמשכים לאורך עשור הראשון לחיים, ובהדרגה הפולריות משתנה עד היעלמות הדומיננטיות של חדר ימין RV ואז ב V2-V3  גלי T כבר חיוביים, ורק T ב V1 נשאר שלילי בהגיע הילד לבגרות מינית, בדומה למבוגרים.

המינוח של juvenile pattern of repolarization של גלי T הפוכים ב Rt precordials , מקובל אמנם בגיל הילדות ולעיתים כ persistent אך בגיל ההתבגרות ה"כרונולוגי", למרות שהתזמון האינדיבידואל הפיזיולוגי של תום בגירה (כ puberty משתנה בין ילדים).

מאידך גלי T הפוכים ב ≥ 2 חיבורים עוקבים שכיחים גם בקדימויותיות (ר"ת CMP ), היפרטרופית (ר"ת HCMO ) וגם באריתטמוגנית  (ר"ת ARVC המערבת לעיטים גם את LV כידוע), אשר מהווים סיבות מובילות למוות קרדיאלי פתאומי (ר"ת SCD ) באתלטים. מחלות אלה מוכתבות גנטית אומנם, אך הפנוטיפ שלהם תלוי גיל.

היות והביטוי הקליני במחלות אלה מופיע לאחר ההתבגרות  לרב, ממצא של T הפוך (מעבר ל V1) מעבר לבגיר צעיר, מעלה שאלה חשובה ב :DD

  • שבין persistent juvenile pattern  שפיר לבין
  • מחלת שריר CMP בשלבי התפתחות.

יש חשיבות רבה לבדיקות סקר לפני השתתפות (ר"ת PPS pre-participation screening) כדי לא לאפשר פעילות ספורטיבית תחרותית בעלת עצימות גבוהה, במתבגרים או בוגרים צעירים כאלה עם HCMO או ARVC, אשר הוכחו כמעלות שיעורי תמותה על מגרש המשחקים.

מטרת המחקר:

להעריך פרוספקטיבית את השכיחות, קשר הגיל, ו CMP החבויה של גלי T שליליים באק"ג, בסדרה גדולה של ילדים העוברים PPS במרכז רפואת ספורט, אוניברסיטאי איטלקי.

שיטות:

אוכלוסיית המחקר כללה 2765 ילדים עוקבים (סך 1914 זכרים בגיל ממוצע 13.9±2.2 שנים, וטווח גילאים 8-18 שנים), אשר עברו PPS הכולל אק"ג במרכז לרפואת ספורט של העיר Padova איטליה בן 2007-2009 .

בדיקות הסקר בוצעו בהתאם לפרוטוקול האיטלקי עם הערכה קרדיו וסקולרית הכוללת

  •  אנמנזה,   היסטוריה משפחתית קלינית של תחלואה קרדיו וסקולרית,  תסמונות מולדות וצ'נלופטיות, בדיקה פיזיקלית, לחץ דם ואק"ג.
  •  גלי T נחשב כשלילי אם בעל אמפליטודה ≥ 1 מ"מ ב 2 חיבורים עוקבים.
  • גילוי ממצאים חיוביים בסקר ראשוני חייב בדיקות נוספות כולל אקו קרדיוגרפיה.

אנליזות סטטיסטיות של רגרסיה בוצעו להעריך את הקשר בין שכיחות גלי T הפוכים וגיל.

לאחר גילוי משתנים נחשבים קשורים משמעותית סטטיסטית לגלי  T הפוכים נבדקו, בעזרת אנליזת רב משתנית, מה המנבאים הבלתי תלויים לממצא של גלי T הפוכים ב Rt precordials בילדים.

לתוצאות ולמסקנות באתר האיגוד הקרדיולוגי

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני