חדשות

בטיחות קרדיווסקולרית בשימוש ב baricitinib (אולומיאנט) בדלקת מפרקים שגרונית (Arthritis & Rheumatology).

02/06/2019

מאת ד"ר אלינור מוסרי בריסקין

 

מתן פומי של baricitinib(אולומיאנט) מעכב JAK1 ו JAK2 אושר לפני כשנה על ידי ה FDA לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית (rheumatoid arthritis, RA) בינונית עד חמורה אשר לא הגיבה לטיפול במעכבי TNF.

מטרת מחקר זה היתה להעריך את השכיחות של אירועים טרומבואמבולים במחקרים שיש כיום אודות baricitinib.

הנתונים נאספו מתוך 9 מחקרים. 6 מהמחקרים כללו השוואה בין התרופה לבין לפלצבו. השוואה בין מינון של 2מ"ג לעומת 4מ"ג התבצעה מתוך 4 מחקרים ומחקר long-term extension study אחד.

3,492 מטופלים קיבלו baricitinib (7,860 שנות חשיפה). לא היתה עליה בשכיחות אירועים קרדיווסקולרים מג'ורים (major adverse cardiovascular events, MACE) במטופלים שקיבלו baricitinib לעומת פלצבו (שכיחות האירועים – incidence rate, IR - היתה 0.5 ל 100 שנות מטופל עבור פלצבו ו 0.8 ל 100 שנות מטופל עבור הקבוצה שנטלה baricitinib במינון של 4מ"ג). לא היתה עליה בשכיחות אירועים טרומבוטים ארטריאלים (arterial thrombotic events, ATE) (IR  היה 0.5 ל 100 שנות מטופל בקבוצות הפלצבו ו 0.5 ל 100 שנות מטופל בקבוצת הטיפול ב baricitinib במינון4מ"ג), וגם לא בשכיחות אי ספיקת לב (CHF) (IR היה 4.3 ל 100 שנות מטופל בקבוצת הפלצבו ו 2.4 ל 100 שנות מטופל בקבוצת הטיפול עם baricitinib 4מ"ג). פקקת ורידית (deep vein thrombosis, DVT) או pulmonary embolism (PE) דווחו ב 0 מטופלים מתוך 1,070 אשר קיבלו פלצבו וב 6 מטופלים מתוך 997 אשר קיבלו טיפול ב baricitinib 4מ"ג. האירועים היו חמורים ב 2 מתוך 6 המטופלים. בניתוח ארוך טווח של הנתונים, השוואת טיפול ב baricitinib במינון של 2מ"ג לעומת 4 מ"ג הראתה IR דומים ל DVT/PE (IR של 0.5 ל 100 שנות מטופל בקבוצה במטופלים שקיבלו 2מ"ג ו  0.6 ל 100 שנות מטופל במטופלים שקיבלו 4מ"ג).

החוקרים מסכמים כי במחקרים שיש עד כה על טיפול ב baricitinib במחלת דלקת מפרקים שגרונית, לא נמצא קשר בין טיפול ב baricitinib לבין אירועים קרדיווסקולרים כגון MACE, ATE, או CHF. DVT/PE היה שכיח יותר בקרב מטופלים שקיבלו טיפול במינון של 4מ"ג. בניתוח ארוך טווח נראה כי ה IR ל DVT/PE היה דומה בין שני המינונים, ודומה לדיווחים הקודמים במטופלים עם RA.

Cardiovascular Safety During Treatment With Baricitinib in Rheumatoid Arthritis. Arthritis Rheumatology, January 21, 2019.

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני