חדשות

צוות חוקרים רב תחומי מהאונ' העברית מטיל ביקורת חריפה על הדו''ח שפרסם היום משרד הבריאות על תחלואת קורונה בילדים: ''פרשנות שגויה ומגמתית''

21/10/2020

מאת מערכת אי-מד

בהמשך לפרסום מוקדם יותר היום של משרד הבריאות שהצביע על כך שילדים מהווים מקור וגורם הדבקה משמעותי עליו דיווחנו כאן  מפרסמים היום חוקרים מהאונ' העברית התייחסות לדו"ח שבו הם שוללים את מסקנותיו המרכזיות. להלן תמצית המסמך:

תמצית הערות למסמך "ניתוח מאפייני תחלואה בקורונה בקרב ילדים"

קראנו את הדו"ח הארוך והמפורט הנדון. אנו מברכים על הוצאת מסמך חשוב הסוקר את התחלואה בקורונה בילדים. יחד עם זאת, לדעתנו המסמך מציג פרשנות שגויה ומגמתית לנתונים המוצגים בו. בשל הדחיפות, אנו מביאים כעת את תמצית הביקורת שלנו ומסמך מפורט יוצג בהקדם.
הערות כלליות:
א. במסמך חסרה ההכרה בתפקיד החיוני שבתי הספר ממלאים בהתפתחותם הגופנית, השכלית , הרגשית והחברתית של ילדים, בתזונתם ובצמצום פערים בחברה וכן בהשפעת סגירת מסגרות החינוך על מצבם הכלכלי של הורי הילדים והמדינה .

ב. המסמך ומסקנותיו מתייחסים לילדים כקבוצה אחידה והומוגנית. לעומת זאת, הנתונים
למעשה מעידים על דיפרנציאליות לפי גיל, ושההעברת הנגיף שונה בעליל בין ילדים בני
0-9 שנים לילדים ובני נוער בני 10-17 .


ג. ממצאי הסקר הסרולוגי אינם תקפים (בעיקר) בילדים ואינם יכולים לשמש בסיס לקבלת החלטות עקב ההטייה שבדגימה.


ד. על אף שהנתונים המוצגים בדו"ח מדגימים בבירור שילדים נדבקים פחות, לרוב נדבקים
ממבוגרים ולא להיפך ומהווים אחוז קטן ממפיצי-העל באוכלוסייה ( 4.9% ), בחרו כותבי
הדו"ח להציג מסקנות הפוכות.


ה. הקביעה כי ניתן לייחס את העליה הדרמטית בשיעור המאומתים ב- 1.9 לפתיחת בתי
הספר הינה שגויה מן היסוד מבחינה אפידמיולוגית שכן ברור שהיא מבטאת אירועי
הדבקה שאירעו 10-14 יום לפניכן. בנוסף, אין לייחס את הירידה בתחלואה לסגירת בתי
הספר, כשכל אוכלוסיית ישראל נכנסה לסגר מלא יום לאחר מכן, ב- 18.9 .


ו. מסקנות הדו"ח, שאינן בהלימה לנתונים עליהם הן מבוססות, מדגישות את הסיבות מדוע
אין להחזיר ילדים למסגרת לימודית סדורה ומתעלם מהחובה המוסרית להחזרתם,
המוסכמת ע"י אירגוני רופאי ילדים, ארגון הבריאות העולמי ואנשי בריאות ואקדמיה.


ז. כאנשי בריאות הציבור אנו קוראים לקיים דיון ענייני על אופן פתיחת מסגרות החינוך
בצורה בטוחה, ולא על עצם פתיחתן.

הדו"ח הוכן ע"י (בסדר אלף -בית): דר' אלכס גיללס-הלל, דר' חגית הוכנר, ד"ר קטיה יז'מסקי, פרופ' אמנון להד, פרופ' אורלי מנור, פרופ' רן ניר-פז, פרופ' אורה פלטיאל, מר ארי פלטיאל, פרופ' רונית קלדרון-מרגלית -צוות בין תחומי ילדים וקורונה של הדסה והאוניברסיטה העברי

הערת המערכת: נראה שגם קבינט הקורונה שהיה אמור להכריע היום באשר לפתיחת מערכת החינוך "התבלבל" מהדו"ח והביקורת נגדו והחליט שלא להחליט בינתיים. הנה ההודעה שפרסם הקבינט:

בישיבת קבינט הקורונה הוחלט לאמץ את עקרונות מתווה היציאה;

1. המעבר משלב לשלב בהקלות יהיה על פי מדדי הבריאות ולא לפי תאריכים.

2. בין שלב לשלב יחלפו לפחות 14 יום.

3. לפני כל שלב תתקיים הערכת מצב בה תבחן התמונה בהתאם למדדי הניהוג והבקרה שנקבעו בתכנית.

4. הדיון לגבי מספר השלבים בתכנית (לרבות אפשרות לצמצם אותה לחמישה שלבים במקום תשעה) ותכולת כל שלב, יימשך בשבוע הבא.
במסגרת זו תסוכם גם סוגיית החינוך.

5. משרד הבריאות יגבש התייחסות לנושאים שהועלו ע"י השרים.

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<