חדשות

סיכון נמוך לתופעות לואי עם טיפול ב Direct Acting Antiviral Agents לצהבת נגיפית מסוג C. (מתוך JAMA Network Open)

13/06/2019

טיפול בתרופות אנטי-ויראליות מסוג Direct-acting antiviral drugs  ככל הנראה אינו מעלה את הסיכון לתופעות לואי במטופלים עם דלקת נגיפית כרונית של הכבד מסוג C (chronic hepatitis C) ואף עשוי להקטין את הסיכון. כך על פי מחקר אשר התפרסם ביוני 2019 ב JAMA Network Open.

דיווחים אחרונים ממערכת דיווח תופעות הלואי של US FDA העלתה שאלות לגבי הבטיחות של השימוש בתרופות DAA לטיפול ב HCV.  מטרת מחקר זה היתה להעריך את שיעור תופעות הלואי במטופלים עם HCV אשר מטופלים ב DAA.

המחקר היה מחקר עוקבה רטרוספקטיבי אשר בדק נתונים מתוך 3 מערכות בריאות בין ינואר 2012 ועד דצמבר 2017. 33,808 מטופלים התאימו למחקר מבחינת קריטריוני ההכללה (גיל 18-88, תוצאות כמותיות של HCV או גנוטיפ משנת 2012 והלאה אשר מוכיחים הדבקה פעילה, והיעדר טיפול ב  DAA טרם המחקר). נעשתה השוואה בין מטופלים אשר טופלו ובין מטופלים אשר לא קיבלו טיפול ב DAA. התופעות שנבדקו היו:  מוות, כשל רב מערכתי (multiple organ failure) סרטן כבד, אי ספיקה כבדית, אוטם בשריר הלב, שבץ איסכמי או המוראגי, אי ספיקת כליות חריפה, רה-אקטיבציה של הפטיטיס B, אשפוזים וביקורים במיון.

תוצאות: מתוך 33,808 המטופלים אשר הוכללו במחקר, 20,899 (61.8%) היו גברים. ממוצע הגילאים היה 57.2. באנליזה unadjusted, טיפול ב DAA היה קשור בשיעור נמוך יותר של תמותה (10.7 לעומת 33.7 אירועים ל 1000 שנות אדם, RR 0.32, CI 0.25-0.40). שבע אנליזות נוספות שהיו unadjusted הראו תוצאות חיוביות יותר בקבוצה שקיבלה DAA, בבדיקת כשל רב מערכתי, סרטן כבד, אי ספיקת כבד, אי ספיקת כבד אקוטית-על-כרונית, אוטם בשריר הלב, שבץ איסכמי ושבץ המוראגי. באנליזה מותאמת (adjusted) טיפול ב DAA לעומת היעדר טיפול היה קשור בסיכון קטן יותר לתמותה (adjusted OR, aOR 0.42, CI 0.30-0.59), סיכון קטן יותר לכשל רב מערכתי (aOR 0.67, CI 0.4-0.90), אי ספיקה כבדית (aOR 0.61, CI 0.49-0.76), אי ספיקת כבד אקוטית-על-כרונית (aOR 0.71, CI 0.56-0.91), והפרעת קצב (aOR 0.47, CI 0.25-0.88).

גם צריכת המערכת הרפואית היתה נמוכה יותר בקבוצת ה DAA – פחות אשפוזים (aOR 0.71, CI 0.60-0.84), ופחות ביקורים בחדר מיון (aOR 0.82, CI 0.77-0.87).

החוקרים הסיקו כי בניגוד לדיווחים קודמים, תרופות אנטיויראליות מסוג DAA ככל הנראה אינן קשורות בעליה בסיכון לכל תופעת הלואי, וביניהן הקשורות בכבד, בכליה, ובמערכת הקרדיווסקולרית. החוקרים מזהירים מפני הסקה כי DAA מביאות לירידה בסיכון לתופעות הלואי, בשל האפשרות של selection bias.

 

Assessing the Safety of Direct-Acting Antiviral Agents for Hepatitis C. JAMA Network Opem. June 7, 2019.

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<