חדשות

טיפול פומי בפלואורוקווינולונים והסיכון לאי-ספיקת מסתם לבבי (J Am Coll Cardiol)

06/11/2019

 

במאמר שפורסם בכתב העת Journal of the American College of Cardiology מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי הסיכון לאי-ספיקת מסתם וותין ומסתם מיטראלי גבוה יותר בזמן טיפול פומי בפלאורווקווינולונים ונותר גבוה זמן קצר לאחר טיפול זה, אך אינו נותר לאורך זמן.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי מחקרים קודמים קשרו בין פלואורוקווינולונים ובין אירועים חריגים לבביים, כולל מפרצת ודיסקציה של אבי העורקים. עד כה, לא נערכו מחקרים במטרה לקבוע אם הטיפול בתרופות אלו עשוי להביא לעליה בסיכון לאי-ספיקת מסתם מיטראלי או מסתם וותין.

 

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון אם טיפול בפלואורוקווינולונים מלווה בסיכון מוגבר לאי-ספיקת מסתם וותין ומיטראלי. החוקרים התבססו על נתונים ממאגר דיווח על אירועים חריגים של מנהל המזון והתרופות האמריקאי ומדגם אקראי של למעלה מ-9 מיליון חולים ממאגר IQVIA במטרה להשלים מחקר מקרה-ביקורת.

 

חשיפה פעילה לפלאורוקווינולונים הוגדרה בנוכחות קבלת מרשם פעיל בתאריך האינדקס או 30 ימים לפני התאריך האמור. חשיפה לאחרונה הוגרה בנוכחות שימוש בתרופות אלו בתוך 31-60 ימים ושימוש קודם הוגדר בנוכחות נטילת תרופות אלו בתוך 61 עד 365 ימים מתאריך האירוע.

 

בניתוח סטטיסטי דיספרופורציונאלי יחס הסיכויים עמד על 1.45 (רווח בר-סמך 95% של 1.20-1.77). החוקרים זיהו בסך הכול 12,505 מקרים ו-125,020 ביקורות שנכללו במחקר מקרה-ביקורת. הסיכון היחסי המתוקן בקרב אלו שנטלו טיפול בהווה בפלאורוקווינולונים, בהשוואה למטופלים ב-Amoxicillin ו-Azithromycin עמד על 2.40 (רווח בר-סמך 95% של 1.82-3.16) ו-1.75 (רווח בר-סמך 95% של 1.34-2.29), בהתאמה.

 

הסיכון היחסי המתוקן עם חשיפה לאחרונה או חשיפה בעבר לטיפול בפלאורוקווינולונים, בהשוואה ל-Amoxicillin עמד על 1.47 (רווח בר-סמך 95% של 1.03-2.09) ו-1.06 (רווח בר-סמך 95% של 0.91-1.21), בהתאמה.

 

החוקרים קוראים להשלים מחקרים נוספים לאישור ממצאי המחקר הנוכחי.

 

J Am Coll Cardiol. 2019 Sep 17;74(11):1444-1450.

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<