מאמרי מערכת

הלכה ורפואה ב'יד שרה' : הפסקת הריון כדי להציל את האם/מאת הרב יעקב וינר

16/07/2017

הריון המהווה סיכון לחיי האם, אך הסיכון יתרחש רק בשלבי ההיריון המתקדמים, האם באופן זה יש להמתין עם הפסקת ההיריון לזמן שיהיה סיכון בפועל בכדי להציל את חיי האם, או שמותר להפסיקו כבר בשלבי ההיריון הראשוניים?

           

כבוד הרב, שלום וברכה!

אשתי שתחיה מצויה בחודש השני להריונה. לדאבוני, אשתי לא חשה בטוב, ולאחר סדרת בדיקות קבעו הרופאים שההיריון יהווה סיכון ממשי לחייה כאשר תגיע לשלבים המתקדמים בהריון, סמוך לזמן הלידה.

שיתפנו את המידע עם אחד מפוסקי הדור, והוא קבע שמותר להפסיק את ההיריון, מאחר שהוא מסכן את חיי אשתי.

שאלתי היא: האם מותר לנו להפסיק את ההיריון כעת בשלבים הראשוניים,  או שעלינו להמתין עוד מספר חודשים כדי שהעובר יוכל להתפתח ברחם כמה שיותר, שהרי כעת אין שום סיכון אלא סמוך ללידה?

תשובה: הרמב"ם (הלכות רוצח ושמירת הנפש פ"א הלכה ט) פוסק בעניין חיוב הריגת אדם שרודף אחר חברו להרגו: "אף זו מצוות לא תעשה, שלא לחוס על נפש הרודף, לפיכך הורו חכמים שהעוברה (אישה בהריון) שהיא מקשה לילד, מותר לחתוך העובר במעיה, בין בסם בין ביד, מפני שהוא כרודף אחריה להורגה. ואם משהוציאה ראשו אין נוגעים בו, שאין דוחים נפש מפני נפש, וזהו טבעו של עולם". מדבריו אנו למדים, שעובר המסכן את אמו נחשב כאדם שרודף להרוג את זולתו, ועל כן מותר להורגו.

והנה, ביחס לדינו של "רודף" כתבו פוסקי ההלכה שאין צורך להמתין ולהורגו עד שיהיה קרוב להרוג את הנרדף, אלא יש להורגו מיד כשהתחיל לרדוף. וכתב בביאור הלכה (סימן שכ"ט ד"ה אלא לפי שעה) טעם הדין, שההלכה הקובעת שיש להאריך את חיי האדם ככל הניתן, אפילו אם חייו "חיי שעה", אמורה דווקא כאשר הוא אדם שאין חיוב להורגו מחמת מעשיו, אבל מי שהוא "גברא קטילא" (כלומר שיש חיוב להורגו), אין שום צורך להאריך את חייו כלל (ועיין עוד בתוספות מסכת עבודה זרה דף י ד"ה חד קטיל).

לפי זה, עובר המהווה סכנה לאמו נחשב ל"רודף", ומאחר שבכל מקרה לא יוכל להיוולד חי, שלפני הלידה יצטרכו להורגו כדי להציל את חיי אמו, לכן מותר להורגו כבר בשלבים המוקדמים של ההיריון. ומסתבר שגם מהבחינה הנפשית טוב יותר להפסיק את ההיריון בשלבים המוקדמים, כדי שההורים יעברו את המשבר כמה שיותר מהר.

 

הכותב - הרב יעקב וינר שליט"א, עומד בראש מוקד רפואה והלכה בארגון יד שרה, אשר נותן מענה בשאלות הלכתיות רפואיות.

ניתן לפנות במייל machonr@yadsarah.org.il בטלפון 02-6444590, ובכתובת שדרות הרצל 124 ירושלים.

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<