חדשות

משרד הבריאות מפרסם את המלצות הוועדה לבחינת תכנית הממוגרפיה: להמשיך בתכנית הסינון האוניברסלית לקבוצת הגיל 50-74.

11/02/2019

הודעת משרד הבריאות

להלן המלצות הוועדה לבחינת תכנית הממוגרפיה:

  1. הוועדה הסכימה שנראה כי עתיד התכנית לגילוי סרטן השד בישראל הוא בהפעלת תכניות סינון מרובדות סיכון, אולם התנאים טרם בשלו לתכנית מעין זו. יש לשקול שוב את המידע שיצטבר בעוד מספר שנים כולל מניסויים שמתנהלים כעת (דוגמת ניסוי ה-WISDOM) ולעדכן החלטה זו.

  2. הוועדה החליטה כי בשלב הנוכחי נכון להמשיך בתכנית הסינון האוניברסלית לקבוצת הגיל 50-74. 

  3. לגבי קבוצות גיל אחרות, הוחלט כי:
    א. בנות 45-49 - לא מומלץ לבצע בדיקת סינון אוניברסלית. מומלץ כי ההחלטה לגבי ביצוע ממוגרפיה כבדיקת סינון אחת לשנתיים תתקבל לאחר דיון משותף בין האישה לרופא, בעקבות פנייה עצמית (self-referral) של האישה לרופא בנושא זה. הדיון יכלול הסבר לגבי התועלת לעומת הסיכונים הכרוכים בהקדמת גיל הבדיקה. הנחיות לגבי תהליך קבלת ההחלטה המשותפת מופיעות בגוף המסמך. נשים בקבוצת גיל זו לא ייכללו בתכנית הסינון הלאומית אולם יהיה בסל הבריאות כיסוי עבור בדיקות סינון עבורן במידה ויחפצו בכך אחרי דיון משותף עם הרופא.
    ב. בנות 75+ - לא מומלץ לבצע בדיקת סינון אוניברסלית. מומלץ כי ההחלטה לגבי ביצוע ממוגרפיה כבדיקת סינון בנשים בקבוצת גיל זו תתקבל באופן משותף בין האישה לרופא, לאחר פנייה עצמית (self-referral) של האישה לרופא בנושא זה. הדיון יכלול הסבר כי אין נתונים מחקריים לגבי התועלת לעומת הסיכונים בקבוצת גיל זו. יש לקחת בחשבון תוחלת חיים צפויה של 10 שנים לפחות ואת מידת המוכנות של הנבדקת לנקוט את הפעולות הנדרשות במידה ויאובחן סרטן השד. נשים בקבוצת גיל זו לא ייכללו בתכנית הסינון הלאומית. אם יוחלט בתום הדיון המשותף על ביצוע הבדיקה, ראוי כי תקודד כבדיקת סינון וכי קופות החולים תכסינה את עלותה בדומה לנעשה היום. 

  4. החלטה על תוספת בדיקת על-קול כהשלמה לבדיקת הממוגרפיה תתקבל על ידי הרדיולוג הבודק, בכפוף לתוצאות הממוגרפיה ולמבנה השד. 

  5. נשים בנות 40+ בסיכון מוגבר למחלה (בשל בת משפחה מדרגת קרבה ראשונה שאובחנה עם סרטן השד או בשל מחלת שד שפירה וללא תשנית ידועה) – ההמלצות הקיימות לגבי קבוצה זו לא נדונו באופן מפורט במסגרת ישיבות הוועדה ויש מקום לשקול אותן מחדש באופן נפרד.   

 

למסמך המלא של המלצות הועדה באתר משרד הבריאות 

 

הערת המערכת: יש לציין שמחקר שהוצג לאחרונה בכנס ה-RSNA הראה כי תוצאות הבדיקות בנשים מעל גיל 75 היו מדויקות, רגישות וספציפיות יותר מאשר בנשים צעירות יותר, ולדעת החוקרים אין שום סיבה להפסיק בדיקות סקר לגילוי סרטן שד בנשים אלה.

האם לבדיקת ממוגרפיה יש תועלת גם בנשים לאחר גיל 75 שנים? (מתוך כנס ה-RSNA)

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<