חדשות

האם למיקרוביום בנרתיק השפעה על הסיכון לסרטן שחלות? (Lancet Oncol)

28/07/2019

 

בנשים מתחת לגיל 50 שנים עם אבחנה של סרטן שחלות או מוטאציית BRCA1 המעלה את הסיכון לממאירות זו תועדו רמות נמוכות יותר של חיידקים מגנים במיקרוביום של צוואר הרחם והנרתיק, בהשוואה לביקורות בריאות ונשים ללא המוטאציה האמורה, כך מדווחים חוקרים במאמר שפורסם במהלך חודש יולי בכתב העת Lancet Oncology.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לקבוע אם קיימים הבדלים במיקרוביום של הנרתיק וצוואר הרחם בין נשים עם סרטן שחלות, או בסיכון לממאירות זו, בהשוואה לנשים ללא ממאירות זו וללא מוטאציות המעלות את הסיכון לסרטן שחלות.

 

החוקרים השלימו מחקר מקרה-ביקורת בשתי סדרות של נשים בגילאי 18-87 שנים מצ'כיה, גרמניה, איטליה, נורבגיה ובריטניה: קבוצה של סרטן שחלות, אשר כללה 176 נשים עם סרטן שחלות אפיתליאלי וביקורות (115 ביקורות בריאות ו-69 אלו עם אבחנה של הפרעות גניקולוגיות שפירות); קבוצה של BRCA, שכללה 109נשים עם מוטאציית BRCA1, אך ללא סרטן שחלות, וביקורות ללא מוטאציות BRCA1 ו-BRCA2 (97 ביקורות בריאות ו-14 נשים עם הפרעות גניקולוגיות שפירות).

 

החוקרים אספו דגימות מצוואר הרחם והנרתיק מכלל המשתתפות באמצעות מערכת ThinPrep, ולאחר מכן הושלם ריצוף גן 16S rRNA. בכל מדגם הם חישבו את שיעור זני Lactobacili, אשר חיוניים ליצירת סביבה מגנה עם מדד חומציות נמוך בנרתיק, במיקרוביום של צוואר הרחם והנרתיק. הם קיבצו את הדגימות לאלו בהם חיידקי Lactobacilli היוו לפחות 50% מהזנים במיקרוביום (מיקרוביום L) ואלו בהם חיידקים אלו היוו פחות ממחצית מהחיידקים במיקרוביום (מיקרוביום O).

 

במדגם סרטן שחלות, בנשים בגילאי 50 שנים ומעלה תועדו שיעורי הימצאות גבוהים יותר של מיקרוביום O (61% מהנשים עם סרטן שחלות ו-59% מהביקורות הבריאות), בהשוואה לנשים מתחת לגיל 50 שנים (53% ו-29%, בהתאמה). מניתוח סטטיסטי עלה בנשים מתחת לגיל 50 שנים עם סרטן שחלות תועדו שיעורי הימצאות גבוהים יותר משמעותית של מיקרוביום O, בהשוואה לביקורות תואמות בגיל (יחס סיכויים של 2.80, P=0.020).

 

במדגם BRCA, בנשים עם מוטאציות BRCA1 מתחת לגיל 50 שנים תועד סיכוי גבוה יותר למיקרוביום O, בהשוואה לביקורות תואמות בגיל (יחס סיכויים של 2.79, p=0.012). סיכון זה היה גבוה עוד יותר בנוכחות לפחות קרוב משפחה אחד בדרגה ראשונה עם אבחנה של כל ממאירות (יחס סיכויים של 5.26, p=0.0022).

 

בשתי הסדרות, החוקרים מצאו כי בקרב משתתפות צעירות יותר הקשר בין מיקרוביום O ובין סרטן שחלות או מוטאציית BRCA1 היה בולט יותר.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי נוכחות סרטן שחלות, או גורמים מוכרים המעלים את הסיכון למחלות (דוגמת גיל ומוטאציית BRCA1), נקשרו בקשר מובהק עם נוכחות מיקרוביום מסוג O בצוואר הרחם והנרתיק. לא ברור אם שינוי הרכב המיקרוביום, למשל באמצעות חוקן לנרתיק המכיל Lactobacilli, ישפיע על הרכב המיקרוביום במעלה דרכי המין הנקבית ובחצוצרות, ואם שינוי זה יתורגם להפחתת היארעות סרטן שחלות.

 

Lancet Oncol. Published online July 9, 2019

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני