חדשות

שינויים במשקל לאורך השנים עשויים להביא לעליה בסיכון לתמותה (The BMJ)

20/10/2019

 

מנתונים שפורסמו בכתב העת The BMJ עולה כי השמנה יציבה לאורך תקופת הבגרות, כמו גם עליה במשקל מתחילת תקופת הבגרות (סביב גיל 25 שנים) ועד לאמצע תקופת הבגרות (עשור רביעי-חמישי לחיים) מלווים בסיכון מוגבר לתמותה.

 

המחקר כלל משתתפים בסקרי NHANES לשנים 1988-1994 ו-1999-2014, כולם היו בגילאי 40 שנים ומעלה, עם מדידת משקל הגוף והגובה בתחילת המחקר ודיווחו על משקלם בגיל 25 שנים (תחילת בגרות) ושוב ו-10 שנים לפני תחילת המחקר (אמצע בגרות). התוצא העיקרי היה שיעורי התמותה מכל-סיבה ותמותה עקב סיבות ספציפיות מתחילת המחקר ועד לסוף דצמבר, 2015.

 

מדגם המחקר כלל 36,051 משתתפים ובמהלך מעקב ממוצע של 12.3 שנים תועדו 10,500 מקרי תמותה. בהשוואה למשתתפים ששמרו על משקל גוף תקין, אלו שנעו מקטגוריית שאינה-השמנה לקטגוריית השמנה מתחילת עד אמצע הבגרות תועדה עליה של 22% ו-49% בסיכון לתמותה מכל-סיבה ולתמותה עקב מחלות לב, בהתאמה.

 

מעבר מקטגורית השמנה לקטגורית שאינה-השמנה מאמצע תקופת הבגרות ועד לבגרות מאוחרת לווה בסיכון מוגבר לתמותה מכל-סיבה (יחס סיכון של 1.30) ותמותה עקב מחלות לב (יחס סיכון של 1.48), בעוד שמעבר מקטגוריה שאינה-השמנה לקטגוריית השמנה במהלך תקופה זו לא נקשר באופן מובהק עם הסיכון לתמותה.

 

בקרב אלו שנותרו בקטגוריית השמנה לאורך תקופת הבגרות תועד סיכון מוגבר לתמותה מכל-סיבה עם יחס סיכון של 1.72 מבגרות מוקדמת עד לאמצע תקופת הבגרות, יחס סיכון של 1.61 מבגרות מוקדמת למאוחרת ויחס סיכון של 1.20 מאמצע תקופת הבגרות עד לבגרות מאוחרת.

 

החוקרים מדווחים עוד על קשר מתון מאוד, או העדר קשר, בין משקל עודף מקסימאלי ובין התמותה לאורך הבגרות. לא תועדו קשרים משמעותיים בין השינויים השונים במשקל הגוף ובין תמותה עקב ממאירות.

 

ממצאי המחקר מעידים כי שמירה על משקל גוף תקין לאורך תקופת הבגרות, בפרט הימנעות מעליה במשקל בבגרות מוקדמת, הינה צעד חשוב במניעת תמותה מוקדמת בשלב מאוחר יותר.

 

The BMJ 2019

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<