חדשות

בדיקת קולונוסקופיה שלילית אחת מנבאת סיכון נמוך לסרטן מעי גס ורקטום (Ann Intern Med)

27/05/2020

 

מנתונים חדשים שפורסמו במהלך חודש מאי בכתב העת Annals of Internal Medicine עולה כי בדיקת קולונוסקופיה שלילית יחידה מלווה בסיכון מופחת משמעותית להיארעות ותמותה עקב סרטן מעי גס ורקטום, אך רק במידה והבדיקה הייתה באיכות גבוהה.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי הקווים המנחים כיום ממליצים על מרווח בן 10 שנים בין בדיקות קולונוסקופיה, אך העדויות בנושא מוגבלות. מטרתם כעת הייתה לבחון את הסיכון ארוך הטווח לסרטן מעי גס ורקטום ותמותה עקב המחלה הממארת לאחר בדיקת קולונוסקופיה שלילית אחת באיכות גבוהה ובאיכות נמוכה.

 

המחקר התצפיתי כלל משתתפים בסיכון ממוצע, בגילאי 50-66 שנים, לאחר בדיקת קולונוסקופיה שלילית אחת (ללא עדות לגידול). החוקרים חישבו את שיעורי ההיארעות (Standardized Incidence Ratio) ושיעורי התמותה (Standardized Mortality Ratio) לאחר בדיקת קולונוסקופיה שלילית, אשר הוגדרה כבדיקה באיכות גבוהה או באיכות נמוכה. קולונוסקופיה באיכות גבוהה כללה בדיקה מלאה, עם הכנה הולמת של המעי, אשר בוצעה ע"י רופא עם שיעורי זיהוי אדנומה של 20% ומעלה.

 

מבין 165,887 משתתפים שהיו במעקב לאורך 17.4 שנים, היארעות סרטן מעי גס ורקטום היו נמוכים ב-72%, בהשוואה לשיעורי ההיארעות באוכלוסיה הכללית וכי שיעורי התמותה היו נמוכים ב-81%, בהשוואה לאוכלוסיה הכללית.

 

בדיקה באיכות גבוהה הובילה להיארעות סרטן מעי גס ורקטום שהייתה נמוכה כפליים (שיעורי SIR של 0.16, רווח בר-סמך 95% של 0.13-0.20) ושיעורי תמותה שהיו נמוכים משמעותית (שיעורי SMR של 0.10, רווח בר-סמך 95% של 0.06-0.14), בהשוואה לבדיקה באיכות נמוכה (שיעורי SIR של 0.32, רווח בר-סמך 95% של 0.29-0.35 ושיעורי SMR של 0.22, רווח בר-סמך 95% של 0.18-0.25).

 

מניתוח רב-משתני עלה כי יחסי הסיכון להיארעות סרטן מעי גס ורקטום לאחר בדיקה איכות גבוהה, בהשוואה לקולונוסקופיה באיכות נמוכה, עמדו על 0.55 (רווח בר-סמך 95% של 0.35-0.86) לאחר 0-5 שנים, על 0.54 (רווח בר-סמך 95% של 0.38-0.77) לאחר 5.1-10 שנים ועל 0.46 (רווח בר-סמך 95% של 0.25-0.86) לאחר 10-17.4 שנים.

 

החוקרים כותבים כי לאחר עשר שנות מעקב, הירידה בהיארעות ממאירות מעי גס ורקטום ותמותה על-רקע ממאירות זו היו דומות לאלו שתועדו בתקופה מוקדמת יותר של 5.1-10 שנים, אך רק בקרב משתתפים שהשלימו בדיקת קולונוסקופיה באיכות גבוהה.

 

לסיכום,  ממצאי המחקר מעידים כי בדיקת קולונוסקופיה שלילית אחת מלווה בסיכון מופחת להיארעות סרטן מעי גס ורקטום ותמותה על-רקע המחלה הממארת לאורך עד 17.4 שנים. רק בדיקת קולונוסקופיה באיכות גבוהה הדגימה ירידה משמעותית ויציבה בשיעורי ההיארעות והתמותה עקב סרטן מעי גס ורקטום לאורך כל תקופת המעקב.

 

Ann Intern Med. Published online May 25, 2020.

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<