כנסים

הכנס הבינלאומי הרביעי למדיניות בריאות: 10-8 לדצמבר 2009, בנייני האומה

01/06/2009

הודעה שניה וקול קורא להגשת תקצירים
תאריך למשלוח תקצירים – 14 יוני, 2009 !!!!

מרכז הקונגרסים הבינלאומי-בנייני האומה, ירושלים
ימים ג'-ה', כא'-כג' כסלו תש"ע, 10-8 לדצמבר 2009

 

IMPROVING HEALTH AND HEALTHCARE:
Who is Responsible? Who is Accountable?

Conference Chairmen                                                                                  
Prof. Avi Israeli - Jerusalem, Israel
Prof. Steve Shortell - Berkeley, USA

CONFERENCE MAIN TOPICS
Public Accountability / Governance and Stewardship
Chairpersons: Prof. Gabi Barbash & Prof. Richard Saltman
Social Support
Chairpersons: Prof. David Chinitz & Prof. Martin McKee
Personal Responsibility
Chairpersons: Prof. Mordechai Shani & Prof. Rosalind Raine
Performance Management
Chairpersons: Prof. Amir Shmueli & Prof. Alan Garber 

אנחנו שמחים להזמינכם להשתתף בכנס ולהגיש הצעות להצגת עבודות מחקר.

את התקצירים יש להגיש על פי ההנחיות באתר הכנס או דרך אתר המכון הלאומי.

המעוניינים מתבקשים לשלוח תקצירים באנגלית עד ה-14 ביוני, 2009, הכוללים: נושא המחקר, שמות החוקרים, שיטות העבודה, תוצאות עיקריות ומסקנות.

הכנס הבינלאומי מתקיים בשפה האנגלית ומשתתפים בו אורחים מחו"ל וישראלים מאוניברסיטאות ומכוני מחקר, משרד הבריאות, קופות החולים, בתי החולים והאיגודים המקצועיים.

באתר הכנס ניתן לקבל מידע שוטף ומעודכן על ה"קול קורא" לתקצירים, תוכנית הכנס ורישום.

המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<