חדשות

אז איך באמת משפיעה העונתיות על נגיף הקורונה ? קבוצת מומחים מזהירה כי צפוי חורף קשה ...

06/07/2020

מאת מערכת אי-מד

קבוצת חוקרים שחברו למיזם Academia.il Collective Impact COVID-19 פירסמו השבוע מסמך שכותרתו: צפי לעונתיות באופן ההתפשטות של נגיף הקורונה COVID-19- והתחלואה.

צוות רב תחומי עסק בשאלה:  האם אפשר לצפות לעונתיות בתחלואה מנגיף הקורונה בישראל?

לאחר בחינת הסוגיות וסקירת המידע , מציג הצוות את המסקנות המרכזיות הראשוניות של המסמך:

מסקנות ראשוניות:

על קובעי המדיניות להתכונן ברצינות לאפשרות שקיים קשר בין עונתיות לבין התפרצות מגפת הקורונה והתפשטותה.

 יש סיבות טובות לחשוש מהתפרצות נרחבת ומשמעותית של המגפה בישראל בחודשי הסתיו והחורף.

לאור העבודה שהתמותה בישראל עולה באופן ניכר בכל שנה במשך חודשי חורף, קיים חשש רציני מההשלכות של עלייה משמעותית בתמותה בחודשי החורף בגלל הקורונה.

לאור הדברים הללו חשוב שמדינת ישראל תיערך בהתאם, בין השאר בתחומים האלה:

הכנת מערכת הבריאות לאפשרות של התמודדות עם מגפה חמורה יותר מזו שחווינו בחודשים הראשונים של המגפה העולמית.

היערכות מראש להשלכות הכלכליות שתהיינה אם תתפרץ מגפה נוספת בסדר גודל משמעותי בחודש החורף.

בנייה של מערך למנוע הדבקה בחודשי הסתיו והחורף, הואיל וייתכן שגם בהם התחלואה תהיה קשה יותר. לפיכך בחודשים אלה נידרש להקפיד עוד יותר על אמצעי הגנה.

דאגה לאוכלוסיות בסיכון מוגבר, הואיל ואנחנו עשויים להתמודד בחורף עם המשך תחלואה, ואף עם ממדי תחלואה גבוהים יותר.

בעניין זה ראוי לציין שהחודשים העיקריים של התחלואה החורפית מנגיפים אחרים בעלי תסמינים נשימתיים הם בדרך כלל מדצמבר עד פברואר, אך לעיתים התחלואה המוגברת מתחילה קודם לכן.

לצד זה, למותר כבר לציין שתנאי האקלים בקיץ לא יעצרו את ההתפשטות של הנגיף והמחלה הכרוכה בו.

למסמך המלא

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<