e-Med e-Media

לאור סקירתו של ד"ר בירקנפלד בכנס סל הבריאות, ועדויות אחרות, שהאקסיומה של גנריקה=תרופה מקורית תמיד ובכל מקרה אינה מדוייקת - מהי עמדתך בנושא ?

Share |