Abdominal pain

היעילות והבטיחות של נוגדי-קרישה פומיים ישירים עם או ללא אספירין (Int J Cardiol Heart Vasc)

במאמר שפורסם בכתב העת International Journal of Cardiology: Heart and Vasculature מדווחים חוקרים על תוצאות סקירה שיטתית חדשה, מהן עולה כי בקרב חולים עם פרפור פרוזדורים שאינו על-רקע מחלת מסתם ותרומבואמבוליזם ורידי אשר קיבלו טיפול נוגד-קרישה מניעתי, הסיכון לאירועי דמם מג’ורי היה נמוך משמעותית בקרב אלו שקיבלו טיפול בנוגדי-קרישה פומיים ישירים בלבד, בהשוואה לאלו שקיבלו טיפול בנוגדי הקרישה בשילוב עם אספירין.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי טיפולים נוגדי-קרישה שונים ניתנים לחולים במשלבים שונים בהתאם לשיקול הדעת של הרופאים. כעת הם ביקשו להשלים סקירה שיטתית ומטה-אנליזה של מחקרים אקראיים ומבוקרים ומחקרים תצפיתיים להערכת הבטיחות והיעילות של נוגדי-קרישה פומיים ישירים עם וללא אספירין.

החוקרים השלימו חיפוש במאגרי MEDLINE ו-Cochrane CENTRAL לזיהוי מחקרים שפורסמו עד אפריל 2021 והשוו בין מתן משולב של נוגדי-קרישה פומיים ישירים עם אספירין עם מתן נוגדי-קרישה בלבד בחולים עם פרפור פרוזדורים. התוצאים שנבחנו כלל אירועי דמם מג’ורי, אוטם לבבי, סיבוכים קרדיווסקולאריים מג’וריים, אשפוזים, תמותה מכל-סיבה ואירועים מוחיים.

מהתוצאות עולה כי הסיכון לאירועי דמם מג’ורי היה נמוך משמעותית בקרב חולים שטופלו בנוגדי-קרישה פומיים ישירים בלבד, בהשוואה למטופלים בנוגדי-קרישה פומיים ישירים עם אספירין. התוצאות לא היו שונות באופן מובהק סטטיסטית בהערכת התוצאים האחרים, עדות לכך שמשטר טיפול בנוגדי-קרישה פומיים ישירים בלבד אינו עדיף על הטיפול המשולב להפחתת הסיכון לסיבוכים קרדיווסקולאריים מג’וריים, אירועים מוחיים, אשפוזים, או תמותה.

ממצאי המחקר מעידים כי הסיכון לאירועי דמם מג’ורי נמוך יותר בקרב חולים תחת טיפול מניעתי בנוגדי-קרישה פומיים ישירים בלבד, בהשוואה לאלו הנוטלים תרופות אלו בשילוב עם אספירין.

Int J Cardiol Heart Vasc. 2022 Mar 26

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים