Addictions

טיפול אנטיביוטי ממושך עשוי למנוע צורך בהתערבות ניתוח בחולים עם זיהומים סביב מפרק תותב (J Arthroplasty)

טיפול אנטיביוטי כרוני עשוי להוות גישת טיפול סבירה בחולים עם זיהומים סביב מפרק תותב, כאשר במרבית החולים עם זיהומים בחיידקי גראם-חיוביים סביב מפרק הירך גישה זו הצליחה לחסוך את הצורך בהתערבות ניתוחית, כך מדווחים חוקרים במאמר שפורסם בכתב העת Journal of Arthroplasty.

החוקרים בחנו באופן רטרוספקטיבי את הנתונים אודות 45 חולים שקיבלו טיפול אנטיביוטי כרוני בשל זיהום סביב מפרק תותב לאחר החלפה מלאה של מפרק הירך או הברך. כישלון טיפול הוגדר בנוכחות ניתוח חוזר לאחר התחלת טיפול אנטיביוטי כרוני או תמותה עקב הזיהום. בהערכת הסיכון לניתוח חוזר לקחו החוקרים בחשבון גורמי סיכון הקשורים למחלות הרקע של המטופל, היסטוריה ניתוחית, המפרק המעורב והפתוגנים.

מהנתונים עולה כי שיעורי ההצלחה הכוללים של גישת טיפול זו עמדו על 67%. לאחר תקנון למדד מסת הגוף וסוג הפתוגנים, החוקרים מצאו כי בחולים שעברו ניתוח החלפה מלאה של מפרק הירך תועד סיכוי קטן יותר לצורך בניתוח חוזר, בהשוואה לחולים לאחר ניתוח להחלפת מפרק הברך.

הפתוגנים הנפוצים ביותר כללו חיידקים ממשפחת Staphylococcus, אשר היוו 62% מכלל הזיהומים. החוקרים מדווחים כי 13% מהפתוגנים בחולים לאחר החלפת מפרק ברך ו-6% מהפתוגנים לאחר החלפת מפרק ירך היו חיידקי גראם שליליים, כאשר ביתר המקרים מדובר היה בחיידקי גראם-חיוביים.

מהנתונים עולה כי שיעורי ניתוח חוזר היו נמוכים יותר בקרב חולים עם זיהומים בחיידקי גראם-לחיוביים, בהשוואה לחולים עם זיהומים בחיידקי גראם-שליליים. החוקרים מצאו כי תופעות לוואי חמורות של טיפול אנטיביוטי היו נדירות ואחד מגורמי הסיכון לכישלון טיפול אנטיביוטי כרוני היה שינויים מרובים למשטר הטיפול האנטיביוטי.

לסיכום, טיפול אנטיביוטי כרוני מהווה גישת טיפול אפשרית בחולים עם זיהומים ממושכים לאחר ניתוח החלפה מלאה של מפרק ירך או ברך אשר אינם מסוגלים או אינם מוכנים לעבור ניתוח נוסף. במרבית המקרים של זיהום בחיידקי גראם חיוביים ובזיהומים סביב מפרק הירך תועדה הצלחה לטיפול האנטיביוטי וניתן היה לחסוך את הצורך בניתוח חוזר.

J Arthroplasty 2022

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים