ALS & degenerative disease

הבדלים מגדריים בליקוי קוגניטיבי בחולים לאחר אירוע מוחי (PLoS One)

במאמר שפורסם בכתב העת PLoS One מדווחים חוקרים מארצות הברית כי נשים, בניגוד לגברים, חוות ליקוי קוגניטיבי לאחר אירוע מוחי, בפרט בתקופה המוקדמת לאחר אירוע מוחי.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי לא נערכה מעולם בחינה שיטתית של הבדלים מגדריים בסיכון לליקוי קוגניטיבי לאחר אירוע מוחי במדגם ארצי מייצג של חולים. כעת הם בחנו את ההבדלים המגדריים בשיעורי ליקוי קוגניטיבי לאחר אירוע מוחי.

החוקרים התבססו על נתוני מחקר Health and Retirement Study (1996-2016) להערכת הבדלים בתפקוד קוגניטיבי, כפי שנקבע על-פי מדד TICS-m (Telephone Interview for Cognitive Status) לפני ואחרי אירוע מוחי ובקרב חולים עם וללא היסטוריה של אירוע מוחי. הם השלימו ניתוח אירועים בכלל אוכלוסיית המחקר ובנפרד בקרב גברים ונשים.

מבין 25,872 משתתפים במחקר HRS שנכללו במחקר הנוכחי, 14,459 היו נשים בגיל ממוצע של 61.2 שנים. מבין אלו, 2,911 משתתפים (11.3%) דיווחו על היסטוריה של אירוע מוחי.

בקרב משתתפים עם היסטוריה של אירוע מוחי מדדי TICS-m היו נמוכים יותר, בהשוואה לחולים ללא היסטוריה של אירוע מוחי (15.6 לעומת 16.1, בהתאמה). בקרב חולים עם היסטוריה של אירוע מוח, מדד TICS-m הממוצע לפני אירוע מוחי היה גבוה יותר, בהשוואה למדד הממוצע לאחר אירוע מוחי (14.9 לעומת 12.7, בהתאמה).

מהנתונים עולה כי חלה האצת קצרת-טווח אך משמעותית בקצב הידרדרות קוגניטיבית בכלל אוכלוסיית המחקר (4.2 נקודות אחוז, p=0.001) ובקרב נשים (5.0 נקודות אחוז, p=0.003). עם זאת, החוקרים לא מצאו עדות להאצה ארוכת טווח של ההידרדרות הקוגניטיבית לאחר אירוע מוחי. יתרה מזאת, בגברים לא תועד קשר בין היארעות אירוע מוחי ובין שינויים משמעותיים בקצב הידרדרות קוגניטיבית לאחר אירוע מוחי.

החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מעידים על הבדלים מגדריים בליקוי קוגניטיבי לאחר-אירוע מוחי, המדווח בשכיחות גבוהה יותר בנשים לעומת גברים, בעיקר בתקופה המוקדמת לאחר אירוע מוחי. זיהוי מאפיינים ספציפיים למגדר התורמים להבדלים בליקוי קוגניטיבי לאחר אירוע מוחי עשויים לסייע בפיתוח גישות להפחתת נטל ליקוי קוגניטיבי ודמנציה בחולים לאחר אירוע מוחי.

PLoS One, May 6, 2022

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים