Antimicrobial therapy

עליה בעמידות חיידקי MRSA לטיפול ב-TMP-SMX (מתוך Infect Control Hosp Epidemiol)

ממחקר חדש עולה כי במהלך השנים 2012 עד 2017 נרשמה עליה בשיעור חיידקי MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus) בארצות הברית אשר נמצאו עמידים לטיפול ב-TMP-SMX (Trimethoprim-Sulfamethoxazole).

החוקרים השלימו את המחקר במטרה לקבוע את דפוסי עמידות חיידקי MRSA לאורך השנים האחרונות בארצות הברית. לצורך כך, הם אספו נתונים ממאגרי Cerner Health Facts EMR ו-Premier Healthcare Database לזיהוי זיהומים בחיידקי Staphylococcus Aureus בקרב מאושפזים ששוחררו מבתי חולים בין תחילת ינואר בשנת 2012 ועד סוף חודש דצמבר בשנת 2017.

לאחר זיהוי מקרים של זיהום בחיידקי MRSA או MSSA (Methicillin Susceptible Staphylococcus Aureus), החוקרים חישבו את השיעור הממוצע של חיידקי MRSA ו-MSSA שלא היו רגישים ל-TMP-SMX.

בין השנים 2012 עד 2017 זוהו 232,460 תרביות חיוביות ל-MRSA ו-227,900 תרביות חיוביות ל-MSSA. על-פי ההערכות, 98.3% מכלל תרביות MRSA עברו בדיקות לקביעת עמידות לטיפול אנטי-מיקרוביאלי ב-TMO-SMX, כאשר מבין למעלה מ-2.1 מיליון מקרים, 5.3% לא היו רגישים ל-TMP-SMX. בנוסף, באותה תקופת זמן, 98.5% מהתרביות עם חיידקי MSSA עברו הערכת עמידות אנטי-מיקרוביאלית ל-TMP-SMX, אשר תועדה ב-1.4% מכלל המקרים.

על-פי המחקר, שיעור מקרי MRSA שלא היו רגישים ל-TMP-SMX עלה ב-124.5% לאורך תקופת ושיעור מקרי MSSA שהיו עמידים לטיפול האנטיביוטי עלה ב-51.3% לאורך חמש שנות המחקר.

בנוסף, בקרב המקריים של זיהום בחיידקי MRSA החוקרים זיהו מגמת עליה בזיהומים העמידים ל-TMP-SMX בתרביות מאתרים סטריליים, אתרים לא-סטריליים, זיהום באשפוז או זיהום בקהילה.

עליה בעמידות חיידקי MRSA לטיפול ב-TMP-SMX עשויה לפגוע ביעילות קו הטיפול הראשון הזמין כיום ודורשת מעקב זהיר אחר מקרים אלו. על הצוותים הרפואיים להבטיח כי TMP-SMX נותר טיפול יעיל כנגד MRSA באזור הפעילות שלהם, לבחור במשטר אנטיביוטי מתאים על-פי דפוסי העמידות המקומית ולעקוב אחר החולים לזיהוי מקרים של כישלון טיפול.

Infect Control Hosp Epidemiol 2022

לידיעה ב-Healio

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים