Breast cancer

התועלת של Sacituzumab Govitecan בנשים עם סרטן שד גרורתי ושלישי לקולטנים להורמונים (מתוך כנס ה-SABCS)

מתוצאות מחקר ASCENT בשלב 3 שהוצגו במהלך כנס ה-San Antonio Breast Cancer Symposium עולה כי תצמיד נוגדן-תרופה, Sacituzumab Govitecan, הדגים יעילות בנשים עם סרטן שד גרורתי ושלישי לשלושת הקולטנים להורמונים בהן תועדה התקדמות לאחר מספר קווי טיפול קודם.

מחקר ASCENT כלל 529 נשים עם סרטן שד גרורתי ושלילי לשלושת הקולטנים להורמונים, בהן תועדה התקדמות מחלה לאחר לפחות שני משטרי טיפול כימותרפי קודמים בשל מחלה מתקדמת. המשתתפות חולקו באקראי ביחס 1:1 לקבלת טיפול תוך-ורידי ב- Sacituzumab Govitecan בימים 1 ו-8 במחזור של 21 ימים, או לטיפול לפי בחירת הרופא. הטיפול ניתן עד להתקדמות מחלה או רעילות בלתי-מתקבלת על הדעת.

לצורך ניתוח הנתונים, אשר התמקד בחולות ללא גרורות מוחיות, החוקרים בחנו את הביופסיות מהגידול הראשוני או מגרורות, או מדגימות ניתוח שנאספו בתחילת המחקר. אלו נבחנו על-סמך בדיקות אימונו-היסטוכימיות תקפות והגידולים סווגו לפי ביטוי חלבון המטרה, Trop-2 (Trophoblast cell surface antigen 2), על-בסיס מדד H-Score. עוד בחנו החוקרים את נשאות מוטאציות BRCA1/2 בתחילת המחקר.

מבין 151 נשים שטופלו ב- Sacituzumab Govitecan ועבורם היו נתונים זמינים אודות ביטוי Trop-2, ב-56% הגידולים הדגימו ביטוי גבוה של Trop-2, ב-26% תועד ביטוי בינוני וב-18% ביטוי נמוך. בקבוצת הביקורת, ביטוי Trop-2 היה ידוע ב-139 נשים, מהן 52% עם גידולים עם ביטוי גבוה, 25% עם ביטוי בינוני ו-23% עם ביטוי נמוך.

למרות שחציון הישרדות ללא-התקדמות בקרב נשים שטופלו ב- Sacituzumab Govitecan ירד עם ירידה בביטוי Trop-2, משך ההישרדות נותר ארוך יותר בהשוואה למתועד בקבוצת הביקורת. בנשים עם ביטוי רב של Trop-2, חציון משך ההישרדות ללא-התקדמות עמד על 6.9 חודשים עם Sacituzumab Govitecan, לעומת 2.5 חודשים באלו בקבוצת הביקורת. משך ההישרדות ללא-התקדמות התקצר ל-5.6 חודשים לעומת 2.2 חודשים באלו עם ביטוי Trop-2 בינוני ול-2.7 חודשים לעומת 1.6 חודשים באלו עם ביטוי Trop-2 נמוך.

הדפוס היה דומה בהערכת ההישרדות הכוללת, כאשר בקרב אלו עם ביטוי Trop-2 תועד חציון משך הישרדות כוללת של 14.2 חודשים של Sacituzumab Govitecan לעומת 6.9 חודשים בקבוצת הביקורת; 14.9 חודשים לעומת 6.9 חודשים באלו עם ביטוי Trop-2 בינוני ו-9.3 חודשים לעומת 7.6 חודשים באלו עם ביטוי נמוך של Trop-2.

החוקרים מדווחים כי לא הייתה כל אינטראקציה בין ביטוי Trop-2 ובין אירועים חריגים על-רקע הטיפול. שיעורי נויטרופניה, שלשול ואנמיה היו גבוהים יותר באופן עקבי בקרב נשים שטופלו ב- Sacituzumab Govitecan, בהשוואה לפלסבו.

שיעורי התגובה האובייקטיבית היו גבוהים יותר משמעותית בקרב נשים חיוביות ושליליות ל-BRCA1/2 אשר טופלו ב- Sacituzumab Govitecan, בהשוואה לקבוצת הביקורת (19% לעומת 6% בנשים חיוביות למוטאציות אלו; 33% לעומת 6% בנשים שהיו שליליות למוטאציות אלו).

ממצאי המחקר מציעים כי Sacituzumab Govitecan הוביל לשיפור הישרדותי בהשוואה לפלסבו, הן בנשים חיוביות למוטאציות BRCA1/2 והן בנשים שליליות למוטאציות אלו, גן בנוכחות ביטוי נמוך של חלבון המטרה, Trop-2.

מתוך כנס ה-SABCS

לידיעה במדסקייפ

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים