Breast cancer

שתלי שד עם טקסטורה מלווים בסיכון מוגבר להישנות סרטן שד (JAMA Surg)

לאחר שמחקרים רבים מצאו כי השימוש בשתלי שד עם טקסטורה מלווה בסיכון מוגבר ללימפומה אנפלסטית על-רקע השתל, מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת JAMA Surgery עולה בנשים לאחר כריתה מלאה של השד ושחזור שד תועד סיכון מוגבר להישנות מרוחקת של סרטן שד וירידה בהישרדות ללא-מחלה.

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את התוצאות האונקולוגיות של סרטן שד לפי סוג השתל ששימש לשחזור שד ולזהות גורמים שנקשרו עם הישנות סרטן שד והישרדות הנשים.

מחקר העוקבה נערך במרכז Samsung Medical Center, מרכז שלישוני בסאול, דרום קוריאה. נשים עם סרטן שד שעברו כריתת שד מלאה ומיד לאחר מכן שחזור שד בין תחילת שנת 2011 ועד סוף שנת 2016. המשתתפות סווגו לשתי קבוצות על-פי סוג המשטח או השתל ששימשו לשחזור (שתל חלק או שתל עם טקסטורה). נשים אלו היו במעקב למשך לפחות שנתיים לאחר השתל והחוקרים בחנו את ההישרדות ללא-הישנות מקומית ואזורית והישרדות ללא-מחלה.

מדגם המחקר כלל 650 נשים (גיל ממוצע של 43.5 שנים) אשר היו במעקב לאורך חציון של 52 חודשים. מבין 687 המקרים, 274 נשים (39.9%) עברו השתלה עם שתל חלק ו-413 (60.1%) עברו השתלה של שתל עם טקסטורה.

לא תועדו הבדלים בין שתי הקבוצות בשלב הגידול, טיפול קרינתי או כימותרפי אדג’וונטי. שיעורי הישרדות ללא הישנות אזורית או מקומית לאחר חמש שנים עמדו על 96.7% ושיעורי ההישרדות ללא-הישנות לאחר חמש שנים עמדו על 95.2%.

בהשוואה לשימוש בשתל חלק, השימוש בשתל עם טקסטורה היה קשור בקשר מובהק סטטיסטית עם הישרדות נמוכה יותר ללא-מחלה וההבדל הנ”ל נותר מובהק סטטיסטית לאחר תקנון למצב קולטנים לאסטרוגן ושלב הגידול (יחס סיכון של 3.054, p=0.02). קשר מובהק סטטיסטית דומה תועד בניתוח רב-משתני של נשים עם ממאירות חיובית לקולטנים לאסטרוגן (יחס סיכון של 3.130, P=0.04) ואלו עם סרטן שד פולשני (יחס סיכון של 3.044, p=0.03).

הקשר בין שימוש בשתל עם טקסטורה עם ובין הישנות היה בולט יותר במקרים של גידול בשלב מתקדם (שלב II או III) (יחס סיכון של 8.874, p=0.04). לא תועדו הבדלים מובהקים סטטיסטית בשיעורי הישרדות ללא הישנות אזורית ומקומית לפי הטקסטורה של השתל.

החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מעידים כי שימוש בשתל שד עם טקסטורה בשחזור שד מלווה בסיכון מוגבר להישנות סרטן שד. הם קוראים להשלים מחקרים נוספים במטרה לאשר ממצאים אלו.

JAMA Surg. 2020;155(12):1132-1140

לידיעה במדסקייפ

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים