Breast cancer

ניתוח משמר שד עם קרינה עדיף על ניתוח כריתת שד בנשים עם סרטן שד (JAMA Surg)

מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת JAMA Surgery עולה כי שיעורי ההישרדות של נשים עם סרטן שד מוקדם היו טובים יותר בעקבות ניתוח משמר שד בשילוב עם קרינה, בהשוואה לתוצאות לאחר כריתת שד עם או בלי טיפול קרינתי.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי מחקרים קודמים הדגימו הישרדות טובה יותר לאחר ניתוח משמר-שד עם קרינה לאחר-ניתוח, בהשוואה לתוצאות ההישרדות לאחר כריתת שד ללא טיפול קרינתי. עם זאת, עדיין לא ברור אם מדובר בהשפעה בלתי-תלויה או בתוצאה של הטיית בחירה. במסגרת המחקר הם ביקשו לקבוע אם התועלת הישרדותית של ניתוח משמר שד נעלמת לאחר תקנון לשני ערפלנים מרכזיים, תחלואה נלווית ומצב סוציו-אקונומי.

מחקר העוקבה כלל 48,986 נשים, מהן 29,367 נשים (59.9%) עברו ניתוח משמר שד עם קרינה, 12,413 נשים (25.3%) עברו כריתת שד מלאה ללא קרינה ו-7,206 נשים (14.7%) עברו כריתת שד מלאה עם קרינה.

חציון משך המעקב עמד על 6.28 שנים ובמהלך המעקב תועדו 6,573 מקרי תמותה מכל-סיבה, כאשר ב-2,313 מקרים סרטן שד היה הגורם לתמותה. שיעורי ההישרדות הכוללים לאחר חמש שנים עמדו על 91.1% (רווח בר-סמך 95% של 90.8-91.3) ושיעורי ההישרדות ספציפית לסרטן שד עמדו על 96.3% (רווח בר-סמך 95% של 96.1-96.4).

מעבר להבדלים הצפויים במדדים הקליניים, נשים לאחר כריתת שד ללא קרינה היו מבוגרות יותר, עם רמת השכלה נמוכה יותר ורמת הכנסה נמוכה יותר . בשתי קבוצות הנשים שעברו כריתה מלאה של השד תועד נטל תחלואה-נלווית גבוה, ללא תלות בקבלת טיפול קרינתי.

לאחר תקנון לכלל המשתנים, ההישרדות הכוללת וההישרדות הספציפית לסרטן שד היו גרועות יותר משמעותית לאחר כריתת שד ללא טיפול קרינתי (יחס סיכון של 1.79, רווח בר-סמך 95% של 1.66-1.92 ויחס סיכון של 1.66, רווח בר-סמך 95% של 1.45-1.90, בהתאמה) וכריתת שד עם טיפול קרינתי (יחס סיכון של 1.24, רווח בר-סמך 95% של 1.13-1.37 ויחס סיכון של 1.26, רווח בר-סמך 95% של 1.08-1.46, בהתאמה) מאשר לאחר ניתוח משמר שד עם טיפול קרינתי.

החוקרים מסכמים וכותבים כי למרות תקנון לערפלנים אשר לא נמדדו בעבר, ניתוח משמר שד עם טיפול קרינתי הובילו לתוצאות הישרדות טובות יותר בהשוואה לניתוח לכריתה מלאה של השד, בין אם ניתן טיפול קרינתי ובין אם לאו.

JAMA Surg. Published online May 5, 2021

לידיעה ב-MedPage Today

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים