Breast cancer

טיפול בחמצן עשוי להפחית את הסיכון לזיהומים באתר ניתוח בחולים לאחר שבר גפה תחתונה (J Bone Joint Surg)

מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת Journal of Bone and Joint Surgery עולה כי תוספת טיפול בחמצן סביב התערבות ניתוחית עשויה להפחית את הסיכון לזיהומים באתר ניתוח בקרב מבוגרים שעברו ניתוח בשל שברים בגפה תחתונה.

במסגרת המחקר האקראי-מבוקר חולקו באקראי 1,231 חולים עם שבר פלטת טיביה, שבר פילון או שבר קלקנאוס שעברו ניתוח קיבוע לקבלת חמצן בשיאוף באחוז גבוה (80% FiO2,  616 חולים) או לקבוצת ביקורת שטופלה בחמצן באחוז נמוך (30% FiO2,  615 חולים). שתי הקבוצות קיבלו טיפול בחמצן בחדר הניתוח ולמשך עד שעתיים בחדר ההתאוששות.

התוצאים נבחנו לאחר 90 ימים, 182 ימים ו-365 ימים, כולל זיהומים עמוקים באתר הניתוח שדרשו ניתוח וזיהומים שטחיים באתר הניתוח שטופלו בתרופות אנטיביוטיות.

מהנתונים עולה כי שיעור הזיהומים באתר הניתוח עמדו על 7% מהחולים (40 חולים) בקבוצת הטיפול ועל 10.7% מהחולים (60 חולים) בקבוצת הביקורת. החוקרים זיהו השפעה דומה לאחר 90 ימים ו-365 ימים וקבעו כי הירידה בשיעור הזיהומים באתר הניתוח נבעה מירידה בהיקף זיהומים שטחיים באתר הניתוח.

החוקרים כותבים כי ממצאי המחקר מספקים עדויות לפיהן מתן חמצן באחוז גבוה סביב הניתוח עשוי להפחית את הסיכון הכולל לזיהומים באתר ניתוח בחולים עם שברי פלטת טיביה, שברי פילון או קלקנאוס, המצויים בסיכון מוגבר לזיהומים.

הטיפול בחמצן הדגים תועלת קלינית לפחות בהפחתת הסיכון לזיהומים שטחיים באתר הניתוח, זולה וככל הנראה אינה כרוכה בסיכון גבוה באוכלוסיית חולים זו.

J Bone Joint Surg. 2022

לידיעה ב-Healio

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים