Crohn disease

היעילות של Cetrolizumab Pegol לטיפול במחלת קרוהן (מתוך American Journal of Gastroenterology)

מאת ד”ר נגה ליפשיץ

מתוצאות מחקר שפורסם ב-16 במרץ 2010 ב- American Journal of Gastroenterology, עולה כי מתן Cetrolizumab Pegol לחולי קרוהן מוקדם בסמוך לאבחנה, עשוי לשפר את שיעור התגובה של החולים לטיפול.

החוקרים כותבים כי בעבר עלה חשש לטפל בתרופות מעכבות Tumor Necrosis Factor (TNF)-alpha, כולל Cetrolizumab, בחולים בשלב המוקדם של המחלה, מכיוון שלא היה ברור האם יתרונות הטיפול המוקדם עולים על חסרונותיו.

הם מסבירים כי Cetrolizumab Pegol הינו חומר מעכב TNF, המורכב מחלק ה-Fab של נוגדן המצומד ל-PEG על מנת להאריך את זמן מחצית החיים שלו. החומר אינו מעודד אפופטוזיס בתרביות תאי לימפוציטים ומונוציטים מדם פריפרי, בניגוד לתרופות דומות המשמשות לטיפול במחלת קרוהן. היות והנוגדן נקשר ל-TNF-alpha בצורה חד-ערכית, הוא מונע יצירת מכלולים חיסוניים גדולים באמצעות קשרי הצלבה, כפי שנצפה עם נוגדנים שלמים.

בעבודה הנוכחית ניתחו החוקרים נתונים ממחקר ה-PRECiSE. משתתפי המחקר שהגיבו לטיפול ב-Cetrolizumab Pegol במינון 400 מ”ג בשבועות 0, 2 ו-4 למחקר, חולקו באקראי להמשך קבלת הזריקות בחומר (n=215) או לקבלת פלסבו (n=210) בכל 4 שבועות במהלך שבועות 8-24 למחקר.

החוקרים מדווחים כי 151 משתתפים (70%) בקבוצת הטיפול ו-109 משתתפים (51%) בקבוצת הפלסבו השלימו את המחקר. תגובה לטיפול הוגדרה כירידה של 100 נקודות לפחות בציון ה- Crohn’s Disease Activity Index score, והפוגה הוגדרה כירידה של 150 נקודות לפחות באותו הסולם. החוקרים בדקו את שיעורי התגובה וההפוגה בהתאם למשך המחלה של המשתתפים בעת ההצטרפות.

מתוצאות המחקר עולה כי בשבוע 26 למחקר, שיעורי התגובה היו 89.5% בקבוצת הטיפול לעומת 37.1% בקבוצת הפלסבו בקרב משתתפים שאובחנו כסובלים ממחלת קרוהן לפני פחות משנה. במשתתפים עם מחלה שאובחנה לפני יותר משנה אך פחות משנתיים נצפה שיעור תגובה של 75% בקבוצת הטיפול לעומת 50% בקבוצת הפלסבו, במשתתפים עם מחלה בת 2-5 שנים שיעורי התגובה שנצפו היו 62.2% בקבוצת הטיפול ו-36.4% בקבוצת הפלסבו, וקרב משתתפים עם מחלה שאובחנה לפני למעלה מ-5 שנים נצפה שיעור תגובה של 57.3% בקבוצת הטיפול, לעומת 32.7% בקבוצת הפלסבו. החוקרים מציינים כי כאשר נבדקו שיעורי ההפוגה נמצאה מגמה דומה.

החוקרים מסכמים כי נמצא קשר הפוך בין אחוז החולים שהשיגו תגובה ו/או הפוגה תחת טיפול אחזקה בשבוע 26 ובין משך המחלה, ומוסיפים כי שיעורי התגובה וההפוגה ירדו בצורה הדרגתית עם העלייה במשך המחלה.

לדברי החוקרים, משך מחלה קצר יותר נמצא כמדד חיזוי בלתי תלוי לתגובה לטיפול ב-Cetrolizumab Pegol בשבוע 26. מדדי חיזוי נוספים שזוהו כללו עבר ללא ניתוחים וללא שימוש ב-Infliximab (רמיקד), ואי-נטילת קורטיקוסטרואידים בעת ההצטרפות.

הם מציינים כי השכיחות של סיבוכי מחלת קרוהן עלתה עם העלייה במשך המחלה, בעוד שבחולים עם מחלה קצרה יותר נצפתה מגמה לכיוון שכיחות סיבוכים נמוכה יותר.

לאור תוצאות המחקר הם כותבים כי נראה שיחס עלות-התועלת של שימוש ב-Cetrolizumab Pegol בחולים בשלב מוקדם של המחלה הוא מתקבל על הדעת, ומוסיפים כי דרושים מחקרים פרוספקטיביים נוספים, על מנת להעריך האם יש מקום להמליץ על טיפול בתרופות נוגדות TNF-alpha בחולים עם מחלה בת 1-2 שנים עוד לפני מתן טיפול בקורטיקוסטרואידים.

Am J Gastroenterol 2010.

לידיעה במדסקייפ

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים