Dental and Oral disorders

רמות עופרת נמוכות ושכיחות עששת גבוהה יותר בילדים השותים מים בבקבוקים (Am J Prev Med)

בקרב ילדים השותים מים בבקבוקים תועדו רמות עופרת נמוכות יותר בדם ועששת ניכרת יותר של השיניים, כך עולה מתוצאות מחקר חדש, אשר פורסמו במהלך חודש דצמבר בכתב העת American Journal of Preventive Medicine.

מחקר החתך התבסס על נתוני סקר NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) לשנים 2005-2014, עם תיעוד מקורות המים לשתיה (15,604 משתתפים) ורמות עופרת בדם (12,373 נבדקים) של ילדים בגילאי 2-19 שנים. עוד אספו החוקרים נתונים אודות עששת שיניים בתת-קבוצה של ילדים בשנים 2011-2014 (5,677 משתתפים). הסף להגדרת רמת עופרת מוגברת בדם עמד על 3 מק”ג/ד”ל ומעלה.

בניתוח נתונים שהשלימו החוקרים בשנת 2017, 15% מהילדים והמתבגרים לא שתו מי ברז, ב-3% תועדו רמות עופרת של 3 מק”ג/ד”ל ומעלה וב-50% תועדה עששת. כ-15% מהילדים דיווחו כי לא שתו מי ברז, ואלו שלא שתו מי ברז דיווחו כי שתו יותר מים בבקבוקים. בילדים ומתבגרים שלא שתו מים תועד סיכוי נמוך יותר, בהשוואה לאלו ששתו מי ברז, לרמות עופרת מוגברות בדם (שיעורי הימצאות מתוקנים של 0.62). באלו שלא צרכו מי ברז תועד סיכוי גבוה יותר לעששת (שיעורי הימצאות מתוקנים של 1.13). התוצאות נותרו על כנם לאחר תקנון למשתנים אחרים ועם סף גבוה יותר להגדרת רמות עופרת מוגברות בדם.

במדגם ארצי מייצג זה של ילדים ומתבגרים מארצות הברית עולה כי באלו שלא שתו מי ברז תועדה שכיחות נמוכה יותר של רמות עופרת מוגברות בדם ושכיחות גבוהה יותר של עששת, בהשוואה לאלו ששתו מי ברז.

Am J Prev Med. Published online November 27, 2017

לידיעה במדסקייפ

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים