Diabetes

הבדלים תלויי-גיל בסיכון לתרומבואמבוליזם בחולים עם פרפור פרוזדורים (Int J Cardiol Heart Vasc)

במאמר שפורסם בכתב העת International Journal of Cardiology: Heart and Vasculature מדווחים חוקרים מיפן על תוצאות מחקר חדש מהן עולה כי הסיכון וההשפעה של מאפייני הבסיס על הסיכון לתרומבואמבוליזם בחולים עם פרפור פרוזדורים משתנים כתלות בגיל החולים.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי אין מחקרים רבים להערכת הסיכון לתרומבואמבוליזם כתלות בתתי-קבוצות גיל שונות בחולים עם פרפור פרוזדורים. הם התבססו על נתוני מאגר Fushimi Atrial Fibrillation Registry, סקר פרוספקטיבי מבוסס-קהילה של חולים עם פרפור פרוזדורים בקיוטו, יפן. הם אספו נתונים אודות 4,466 חולים ובחנו את המאפיינים הקליניים והמשתנים שנקשרו עם היארעות תרומבואמבוליזם (תוצא כולל של אירוע מוחי איסכמי ותסחיף סיסטמי) בכלל האוכלוסייה ובתתי-קבוצות לפי גילאים (עד 64 שנים, 65-75 שנים, 75 שנים ומעלה).

החוקרים מדווחים כי 314 חולים אובחנו עם תרומבואמבוליזם במהלך חציון מעקב של 1,610 ימים (1.56 ל-100 שנות-אדם). המשתנים הבלתי-תלויים שקבעו את הסיכון לתרומבואמבוליזם כללו גיל מתקדם (יחס סיכון של 1.51 לכל 10 שנים; רווח בר-סמך 95% של 1.22-1.86, p<0.001), משקל גוף נמוך (יחס סיכון של 1.91, רווח בר-סמך 95% של 1.35-2.70), היסטוריה של אירוע מוחי או תסחיף סיסטמי (יחס סיכון של 2.06, רווח בר-סמך 95% של 1.54-2.76), מחלת כליות כרונית (יחס סיכון של 1.34, רווח בר-סמך 95% של 1.01-1.78) והגדלה של פרוזדור שמאל (יחס סיכון של 1.57, רווח בר-סמך 95% של 1.18-2.10).

בניתוח לפי תתי-קבוצות על-בסיס גיל זיהו החוקרים אינטראקציות משמעתיות בין תת הקבוצות והסיכון לתרומבואמבוליזם עם סוכרת (p=0.043), מחלת כלי דם (p=0.005), מין זכר (p=0.022) ופרפור פרוזדורים ממושך (p=0.014).

ממצאי המחקר מעידים כי הסיכון וההשפעה של מאפייני הבסיס על הסיכון לתרומבואמבוליזם בחולים עם פרפור פרוזדורים משתנים כתלות בקבוצת הגיל.

Int J Cardiol Heart Vasc. 2022 May 19

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים