Epilepsy

היסטוריה של חבלת ראש מלווה בסיכון מוגבר להופעה מאוחרת של אפילפסיה (Neurology)

מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת Neurology עולה כי חבלת ראש מלווה בסיכון מוגבר להופעה מאוחרת של אפילפסיה, בפרט במקרים בהם חבלת הראש הייתה בגיל מבוגר ועם עליה במספר וחומרת מקרי חבלת ראש.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי הופעה מאוחרת של אפילפסיה, דהיינו, אפילפסיה המופיעה מאוחר בבגרות, מופיעה בשכיחות גבוהה. חבלת ראש הינה גורם סיכון ידוע לאפילפסיה נרכשת, אך היקף התרומה של היסטוריה של חבלת ראש לסיכון להופעה מאוחרת של אפילפסיה אינו ידוע מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את הקשר בין חבלת ראש ובין התפתחות אפילפסיה בשלב מאוחר יותר.

החוקרים בחנו את הנתונים אודות 8,872 משתתפים במחקר ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities) וזיהו היסטוריה של חבלות ראש עד שנת 2018. ניתוח סטטיסטי שימש להערכת הקשר בין חבלת ראש ובין הופעה מאוחרת של אפילפסיה, תוך תקנון למשתנים דמוגרפיים, קרדיווסקולאריים ואורחות חיים.

מהנתונים עולה כי יחס הסיכון המתוקן להופעה מאוחרת של אפילפסיה לאחר חבלת ראש עמד על 1.88 (רווח בר-סמך 95% של 1.44-2.43). הממצאים העידו על קשר מנה-תגובה עם סיכון גבוה יותר להופעה מאוחרת של אפילפסיה עם עליה במספר אירועי חבלת ראש (יחס סיכון של 1.37, רווח בר-סמך 95% של 1.01-1.88 עם היסטוריה של חבלת ראש יחידה ויחס סיכון של 3.55, רווח בר-סמך 95% של 2.51-5.02 בנוכחות שני אירועי חבלות ראש ומעלה, בהשוואה לחולים ללא היסטוריה של חבלת ראש).

עוד עולה סיכון מוגבר להופעה מאוחרת של אפילפסיה בנוכחות חבלת ראש בדרגה חמורה יותר (יחס סיכון של 2.53, רווח בר-סמך 95% של 1.83-3.49 במקרים של חבלה קלה ויחס סיכון של 4.90, רווח בר-סמך 95% של 3.15-7.64 במקרים של חבלה בדרגה בינונית/חמורה, בהשוואה לחולים ללא חבלת ראש).

הקשר בין היסטוריה של חבלת ראש ובין הופעה מאוחרת של אפילפסיה היה בולט יותר במקרים בהם החבלה אירעה בגיל מבוגר (גילאי 67 שנים ומעלה: יחס סיכון של 4.01, רווח בר-סמך 95% של 2.91-5.54), אך לא תועד קשר בין היסטוריה של חבלת ראש לפני גיל 67 שנים ובין הופעה מאוחרת של אפילפסיה.

ממצאי המחקר מעידים כי חבלת ראש מלווה בסיכון מוגבר להופעה מאוחרת של אפילפסיה, בפרט במקרים בהם החבלה אירעה בגיל מתקדם, עם עליה בחומרת או מספר אירועי חבלות ראש.

Neurology, Dec 17, 2021

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים