Leukemias

פעילות גופנית מפחיתה את הסיכון לדיכאון (JAMA Psychiatry)

מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת JAMA Psychiatry עולה כי לפעילות גופנית סדירה השפעה חיובית על הבריאות הנפשית במבוגרים, גם בקרב אלו המקפידים על פעילות גופנית ברמות נמוכות מהסף המומלץ ע”י איגודים מקצועיים.

החוקרים ביקשו לבחון את קשר מנה-תגובה בין פעילות גופנית ודיכאון על-בסיס נתונים ממחקרים פרוספקטיביים קודמים. הם אספו נתונים ממאגרי PubMed, SCOPUS, Web of Science, PsycINFO וכן סקירות שיטתיות.

הסקירה כללה מחקרי עוקבה פרוספקטיביים שדיווחו על פעילות גופנית בשלוש רמות ומעלה וכללו הערכות דיכאון בקרב 3,000 משתתפים ומעלה, אשר היו במעקב לאורך שלוש שנים לפחות. בסופו של דבר, הסקירה כללה 15 מחקרים עם 191,130 משתתפים שהיו במעקב לאורך למעלה מ-2.1 מיליון שנות-אדם.

מהנתונים עולה קשר הפוך בין פעילות גופנית ובין היארעות דיכאון. בהשוואה למבוגרים שלא דיווחו על כל פעילות גופנית, באלו שדיווחו על פעילות גופנית מצטברת בהיקף של כמחצית מההיקף המומלץ תועדה ירידה של 18% בסיכון לדיכאון. במבוגרים שהשיגו את הסף המומלץ של פעילות גופנית בכל שבוע נרשמה ירידה של 25% בסיכון לדיכאון, כאשר התועלת האפשרית פחתה ואי הודאות גדלה מעבר לסף זה.

החוקרים מדווחים כי במידה ומבוגרים פחות פעילים גופנית יגבירו את היקף הפעילות הגופנית לסף המומלץ אזי ניתן יהיה למנוע 11.5% ממקרי הדיכאון.

מכאן עולה כי הקפדה על פעילות גופנית ברמה המומלצת ואף פחות מכך, עשוי להשפיע לטובה על הבריאות הנפשית.

JAMA Psychiatry, 2022

לידיעה במדסקייפ

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים