Neuro-Endocrine Tumors

טיפול ב-Osilodrostat מביא לשיפור במרבית הביטויים הגופניים של עודף קורטיזול (מתוך כנס ה-AACE) / הערת מערכת מאת פרופ’ עמית עקירוב, עורך תחום היפופיזה

מנתונים שהוצגו במהלך הכנס השנתי מטעם ה-AACE (American Academy of Clinical Endocrinology) עולה כי הטיפול ב- Osilodrostat(היסטוריסה) מלווה בשיפור הביטויים הגופניים של עודף קורטיזול והפחתת משקל הגוף ומדד מסת הגוף במבוגרים עם תסמונת קושינג.

ממחקר LINC 4 עלה כי הטיפול ב- Osilodrostat מוביל לתיקון רמות קורטיזול חופשי בשתן בלמעלה מ-75% מהחולים עם מחלת קושינג בתוך 12 שבועות טיפול. מהנתונים החדשים שהוצגו כעת עולה כי במרבית המבוגרים עם תסמונת קושינג שלקחו חלק במחקר LINC 3 תועד שיפור בביטויים הגופניים של עודף קורטיזול בתוך 72 שבועות מהתחלת הטיפול ב- Osilodrostat, כאשר בלמעלה ממחצית מהחולים לא הייתה עדות לעודף שומן בעורף או עודף שומן על-בריחי, אטרופיה של שרירים פרוקסימאליים, סטריות, אכימוזות ושיעור יתר בנשים.

החוקרים בחנו את השינויים בביטויים הגופניים של עודף קורטיזול ב-137 מבוגרים עם תסמונת קושינג (גיל חציוני של 40 שנים; 77.4% נשים) שטופלו ב- Osilodrostat. התאמת המינון נערכה מתחילת המחקר ועד שבוע 12, כאשר מינון תרפואיטי ניתן משבוע 12 לשבוע 48 והחולים חולקו להפסקת טיפול בין שבועות 26 ו-34. שלב הארכה של המחקר נערך משבוע 48 לשבוע 72. הביטויים הגופניים של עודף קורטיזול בדם נבחנו ע”י החוקרים באופן סובייקטיבי בתחילת המחקר ולאחר 12, 24, 34, 48 ו-72 שבועות.

בתחילת המחקר, במרבית המשתתפים במחקר תועדו ביטויים גופניים של עודף קורטיזול בדם בדרגה קלה, מתונה או חמורה, כולל עודף שומן בעורף, השמנה מרכזית, עודף שומן על-בריי, שיעור יתר בנשים וסטריות. השמנה מרכזית הייתה הסימן הגופני הנפוץ ביותר שסווג בדרגה חמורה.

שיעור החולים עם שיפור בביטויים הגופניים של עודף קורטיזול עלה משבוע 12 והלאה בכלל הסימנים של המחלה שנבחנו במחקר, כאשר השיפור נותר לאורך 72 שבועות. לאחר 72 שבועות, שיעור המשתתפים ללא עדות לסימן גופני מסוים עלה על 50% בכל קטגוריה, למעט השמנה מרכזית, כאשר רק ב-30.6% מהמשתתפים לא הייתה עדות להשמנה מרכזית תחת הטיפול התרופתי.

בנוסף לשיפור בביטויים הגופניים, בקרב המשתתפים במחקר נרשמה ירידה במשקל הגוף, מדד מסת גוף והיקף מותניים לאחר 48 ו-72 שבועות.

החוקרים מסכמים וכותבים כי חולים רבים עם תסמונת קושינג סובלים מהביטויים הקליניים של עודף קורטיזול בדם, כאשר הטיפול ב-Osilodrostat מוביל לשיפור בביטויים הגופניים של המחלה בתוך זמן קצר מתחילת הטיפול התרופתי ולאורך זמן.

מתוך כנס ה-AACE

לידיעה ב-Healio

הערת מערכת מאת פרופ’ עמית עקירוב, עורך תחום היפופיזה:

סדרת מחקרי LINC הדגימה את היעילות הגבוהה של Osilodrostat בטיפול בחולים עם תסמונת קושינג, עם שיעורים גבוהים של איזון רמות הקורטיזול בדם בקרב חולים שטופלו בתרופה. התרופה אמנם אושרה ע”י מנהל המזון והתרופות האמריקאי אך עדיין לא נכנסה לסל התרופות בישראל (אם כי במקרים מתאימים ניתן להשיגה, בעיקר דרך ביטוחי בריאות פרטיים) והתוצאות החיוביות בהחלט תומכות בחשיבות זמינות הטיפול, כאשר מהנתונים של המחקר הנוכחי עולה כי הירידה המהירה ברמות קורטיזול בדם ובשתן מלווה בשיפור בביטויים הקליניים האופייניים למחלה.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים