Ovarian Cancer

היעילות והבטיחות של Pembrolizumab בשילוב עם Bevacizumab ו- Cyclophosphamide לטיפול בנשים עם הישנות סרטן שחלות (JAMA Oncol)

מנתונים שפורסמו בכתב העת JAMA Oncology עולה כי מתן Pembrolizumab בשילוב עם Bevacizumab תוך-ורידי עם מתן Cyclophosphamide פומי הינה גישה יעילה ונסבלת היטב לטיפול בנשים עם הישנות סרטן שחלות, כאשר ברבע מהנשים תועדה תגובה ממושכת לאורך למעלה משנה אחת.

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את היעילות והבטיחות של משלב Pembrolizumab עם Bevacizumab ומתן פומי של Metronomic Cyclophosphamide בנשים עם הישנות סרטן שחלות, חצוצרות או פריטונאום, רגיש לפלטינום, עמיד לפלטינום, או עמיד לטיפול.

המחקר בתווית-פתוחה, בשלב 2, כלל נשים עם הישנות סרטן שחלות, מחלה מדידה לפי קריטריוני irRECIST (Immune-Related Response Evaluation Criteria in Solid Tumors) ומדד ECOG של 0-1. המשתתפים במחקר קיבלו טיפול תוך-ורידי ב-Pembrolizumab ו-Bevacizumab כל שלושה שבועות, עם טיפול פומי ב-Cyclophosphamide כל יום, עד התקדמות מחלה, רעילות בלתי-מתקבלת, או הסרת ההסכמה להשתתף במחקר.

התוצאים העיקריים כללו את שיעורי התגובה האובייקטיבית ושיעורי הישרדות ללא-התקדמות.

מבין 40 נשים שנכללו במחקר, 30 נשים (75%) אובחנו עם סרטן שחלות עמיד לפלטינום, 10 נשים (25%) אובחנו עם סרטן שחלות רגיש לפלטינום. בשלוש נשים (7.5%) תועדה תגובה מלאה לטיפול, ב-16 נשים (40%) תועדה תגובה חלקית לטיפול וב-19 נשים (47.5%) תועדה מחלה יציבה בתגובה לטיפול, עם שיעור תגובה אובייקטיבית של 47.5%, תועלת קלינית תועדה ב-38 נשים (95%) ותגובה ממושכת תוארה ב-10 נשים (25%). חציון ההישרדות ללא-התקדמות עמד על 10 חודשים.

האירועים החריגים בדרגה 3-4, אשר הופיעו בשכיחות הגבוהה ביותר על-רקע הטיפול כללו יתר לחץ דם (15%) ולימפופניה (7.5%). האירועים החריגים הנפוצים ביותר כלל עייפות (45%), שלשול (32.5%) ויתר לחץ דם (27.5%).

החוקרים מסכמים וכותבים כי משלב Pembrolizumab עם Bevacizumab ו-Metronomic Cyclophosphamide עשוי לשמש כגישת טיפול בנשים עם הישנות סרטן שחלות.

JAMA Oncol. Published online November 19, 2020

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים