Sleep Apnoea

נוקשות עורקים טובה יותר מיתר לחץ דם בניבוי התפתחות סוכרת (Hypertension)

נוקשות עורקים מנבאת התפתחות סוכרת מסוג 2 טוב יותר מיתר לחץ דם, כאשר בנוכחות משלב יתר לחץ דם עם נוקשות עורקית תועד סיכון גבוה יותר מכפליים לסוכרת, בהשוואה לנבדקים עם תפקוד אידיאלי של כלי הדם, כך עולה מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת Hypertension.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי לא ידוע אם מדדי לחץ דם שונים וסטטוס שונה של נוקשות עורקית קשורים באופן בלתי-תלוי עם סוכרת. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את הקשר בין יתר לחץ דם ונוקשות עורקים עם התפתחות סוכרת.

מחקר העוקבה הפרוספקטיבי כלל 11,156 משתתפים ממחקר Kailuan Study. נוקשות עורקית נקבעה על-פי מהירות גל דופק ברכיאלי-קרסול. החוקרים השוו את הסיכון לסוכרת בין חולים עם תפקוד אידיאלי של כלי הדם (לחץ דם תקין, נוקשת עורקים תקינה), אלו עם לחץ דם תקין ונוקשות עורקית מוגברת, יתר לחץ דם עם נוקשות עורקית תקינה ויתר לחץ דם עם נוקשות עורקית מוגברת.

לאחר חציון מעקב של כשש שנים, סוכרת תועדה ב-768 משתתפים. בהשוואה לאלו עם תפקוד אידיאלי של כלי הדם, הסיכון הגבוה ביותר לסוכרת תועד בחולים עם יתר לחץ דם ונוקשות עורקית מוגברת (יחס סיכון של 2.42, רווח בר-סמך 95% של 1.93-3.03), לאחריהם היו חולים עם לחץ דם תקין ונוקשות עורקית מוגברת (יחס סיכון של 2.11, רווח בר-סמך 95% של 1.68-2.66), כאשר חולים עם יתר לחץ עם נוקשות עורקים תקינה הדגימו את הסיכון הנמוך ביותר לסוכרת (יחס סיכון של 1.48, רווח בר-סמך 95% של 1.08-2.02).

מניתוח הנתונים עלה כי בשילוב עם גורמי סיכון מסורתיים לסוכרת, להוספת מדד נוקשות עורקים הייתה השפעה גדולה יותר על הסיכון להתפתחות סוכרת, בהשוואה להוספת יתר לחץ דם למערך גורמי הסיכון להפרעה במשק הסוכר.

החוקרים מסכמים וכותבים כי קיים קשר בין סוכרת ובין נוקשות עורקים, ולא רק עם יתר לחץ דם. בנוסף, נוקשות עורקים הדגימה עדיפות על-פני יתר לחץ דם בחיזוי הסיכון להתפתחות סוכרת.

Hypertension, May 16, 2022

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים