Viral Infections

הסיבוכים הנוירו-פסיכיאטריים של COVID-19 דומים לאלו המופיעים בעקבות זיהומים נשימתיים אחרים (JAMA Psychiatry)

בקרב חולים המאושפזים בשל COVID-19 ואלו ששרדו זיהומים נשימתיים חמורים אחרים תועדה עליה דומה בסיכון לסיבוכים נוירו-פסיכיאטריים וטיפולים כנגד סיבוכים אלו, כך עולה מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת JAMA Psychiatry.

החוקרים זיהו מבוגרים ממאגר הנתונים האלקטרוני QResearch, הכולל בדיקות ארציות לנגיף הקורונה, נתונים סטטיסטיים של בית החולים, אשפוזים ליחידות טיפול נמרץ ורישומי תמותה בין 24 בינואר, 2020, ועד 7 ביולי, 2021.  הם התמקדו באבחנות חדשות של הפרעות נוירו-פסיכיאטריות חרדה, דמנציה, פסיכוזה, דיכאון והפרעה דו-קוטבית או מרשם ראשון לתרופות רלבנטיות, כולל נוגדי-דיכאון ואנטי-פסיכוטיות, במהלך 12 חודשי מעקב לאחר השחרור מבית החולים.

המחקר כלל 8.38 מיליון מבוגרים (4.2 מיליון גברים; גיל ממוצע של 49 שנים), מהם 16,679 (0.02%) שרדו אשפוז בבית החולים בשל זיהום חמור בדרכי נשימה ו-32,525 (0.3%) שרדו אשפוז בבית החולים עם COVID-19.

מהנתונים עולה כי בהשוואה ליתר המבוגרים, אלו ששרדו אשפוז בגין זיהום נשימתי חמור או בגין COVID-19 היו בסיכון מוגבר לסיבוכים נוירו-פסיכיאטריים: יחס היסוכן לחרדה עמד על 1.86 (רווח בר-סמך 95% של 1.56-2.21) באלו עם זיהום נשימתי חמור ועל 2.36 (רווח בר-סמך 95% של 2.03-2.74) באלו עם COVID-19. באשר לדמנציה, באלו עם זיהום נשימתי חמור תועד יחס סיכון של 2.55 (רווח בר-סמך 95% של 2.17-3) ובאלו עם COVID-19 תועד יחס סיכון של 2.63 (רווח בר-סמך 95% של 2.21-3.14).

החוקרים מדווחים על תוצאות דומות מהערכת הטיפולים התרופתיים: יחס הסיכון לקבלת מרשמים לנוגדי-דיכאון עמד על 2.55 (רווח בר-סמך 95% של 2.24-2.9) באלו עם זיהום חמור בדרכי נשימה ועל 3.24 (רווח בר-סמך 95% של 2.91-3.61) באלו עם COVID-19.

לא תועדו הבדלים משמעותיים בין חולים עם COVID-19 ואלו עם זיהום נשימתי חמור בדרכי הנשימה, למעט סיכון נמוך יותר למרשם לטיפול אנטי-פסיכוטי בקרב אלו שאושפזו בשל COVID-19 (יחס סיכון של 0.80, רווח בר-סמך 95% של 0.69-0.92).

ממצאים אלו עשויים לסייע להבין טוב יותר את הסיבוכים לאחר הדבקה בנגיף הקורונה ולעזור בתכנון התמיכה לאחר-שחרור בחולים הנדרשים לטיפול אינטנסיבי בשל זיהום חמור בדרכי נשימה, ללא תלות בפתוגן הספציפי.

JAMA Psychiatry, 2022

לידיעה ב-Healio

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים