Interrater Reliability of the Active-Knee-Extension Test for Hamstring

Diane M. Rakos, MSPT, Kelly A. Shaw, MSPT, Robyn L. Fedor, MSPT, Maryalice LaManna, MSPT, Corrie C. Yocum, MSPT, Kevin J. Lawrence, MS, PT, OCS
Pediatric Physical Therapy 2001; 13:37-41.

ישנן מספר שיטות להערכת אורך שריר ה- Hamstrings הנמצאים בשימוש בקליניקה. שיטות אלו אינן מנטרלות תנועת חוליות מותניות, אגן ו/או ירכיים ובעצם אינן בודקות פעילות נקייה של השריר. על מנת למדוד בדייקנות אורך שריר ה- Hamstrings תהליך הבדיקה חייב לכלול ייצוב עמוד השדרה והאגן. תהליך הבדיקה חייב להיות סטנדרטי כדי שהמדידות תייצגנה שינויים בטווח התנועה ולא שונות בתהליך המדידה.
בשונה מבדיקות אחרות בשימוש על ידי אנשי מקצוע, ב active knee-extension test (AKET) תנועתיות מפרק הירך, עמוד שדרה מותני ו sacroiliac joint מיוצבת ומבוקרת.
לא נמצאו בספרות עבודות הבודקות את המהימנות בין בודקים לגבי בדיקת AKET .

מטרת המחקר:
לבדוק את המהימנות בין בודקים של ה- active knee extension test (AKET) תוך התאמה קלה של השיטה שתוארה על ידי Gadjosik and Lusin (1982).
השערת המחקר היא – ל AKET מהימנות בין בודקים טובה (0.75<) כפי שתואר על ידי Portney and Watkins.

אוכלוסיית המחקר:
101 מתנדבים – 53 בנות, 48 בנים, בני 10-13 שנים, תלמידים בבית ספר יסודי בארה"ב.

קריטריונים להשתתפות:
1. הסכמה בכתב להשתתפות במחקר.
2. הסכמה בכתב מההורים או אפוטרופוס להשתתפות במחקר.
3. מילוי שאלון.

קריטריונים להוצאה מהמחקר:

1. מי שלא מילא שאלון והביא את כל האישורים בכתב.
2. Thomas Test חיובי המצביע על הגבלה של מכופפי הירך.
3. פתולוגיה בגפיים תחתונות במשך תקופה של ששת החודשים האחרונים.
4. סירוב הנבדק להשתתף ביום המחקר.
5. נבדק שלא לבש מכנסיים קצרים ביום המחקר.

הבודקים:
חמישה סטודנטים לפזיותרפיה הנמצאים בסמסטר האחרון ללמודים. שלושה בצעו מדידות טווח תנועה, אחד עזר לנבדקים בביצוע נכון של התנועה ואחד תיעד את המדידות (הוא היה היחיד שידע את זהותו של כל נבדק).

מכשור:
·מתקן לשמירה על תנוחה נכונה של הירך ברגל בה מתבצעות המדידות. המתקן חוסם תנועה מעבר ל 90 מעלות כיפוף.
·חגורות ליצוב האגן והרגל שלא מתבצעות בה מדידות.
·עטים לסימון נקודות גרמיות חשובות למדידות טווח תנועה.
·שני מכשירי גוניומטר.

נוהל המדידה:
אחד הבודקים סימן לכל הנבדקים את ה lateral femoral epicondyleואת ה- apex of the lateral malleoli של רגל ימין לפני ביצוע המדידות. כל נבדק התבקש לשכב פרקדן והתבקש לכופף את ירך ימין עד למתקן החוסם. אחד הבודקים מדד שאכן זווית הכיפוף הינו 90 מעלות. אחד הבודקים וידא שהנבדק משעין את החלק הקדמי של ירך ימין על המתקן ומתח שתי חגורות, האחת חגורה שמייצבת את האגן בגובה ה ASIS והשניה שמייצבת את ירך שמאל.
זווית הכיפוף בירך ימין נמדדה כאשר ציר הגומיומטר בגובה ה -greater trochanter , הזרוע הקבועה במקביל לקו האמצע של הגו והזרוע הניידת מונחת לאורך גוף עצם ה femur כאשר נקודת ההתייחסות היא ה-lateral epicondyle. אחד הבודקים שמר שהחלק הקדמי של ירך ימין נשענת נגד המתקן המייצב. בתנוחה זו הנבדק התבקש לישר את ברך ימין עד לנקודה שהבודק הרגיש myoclonus, המוגדר כהתכווצות-הרפיה לסירוגין של שרירי quadriceps and hamstrings. בנקודה זו הנבדק התבקש להפסיק לישר ולכופף את הברך עד שהבודק הרגיש שה- myoclonus הפסיק. הזווית של ברך ימין נמדדה כאשר ציר הגוניומטר מונח ב- lateral epicondyle של ה- femur. הזרועות הונחו, אחת לכוון greater trochanter of femur והשניה לכוון ה- apex of the lateral malleoli. לאחר המדידה הראשונה הנבדק כופף שוב את הברך, שמר על זווית של 90 מעלות בירך וחזר על תהליך היישור של הברך עוד פעמיים כאשר בכל פעם בודק אחר מבין השלושה מדד את הזווית של ברך ימין. סדר הבודקים היה אקראי. מדידה נוספת על מנת לודא שזווית הכיפוף של הירך היא 90 מעלות התבצעה רק במדידה השלישית של זווית הברך.

תוצאות:

הניתוח הסטטיסטי של שלושת המדידות של כל נבדק נעשה באמצעות ICC (2,1). התוצאות של ה ICC (2,1) עבור AKET לגפה תחתונה ימין היו 0.79. לפי Portney and Watkins כל תוצאה שהיא גדולה מ 0.75 מצביעה על מהימנות טובה בין בודקים.

סיכום ומסקנות:
נמצא שלבדיקת ה- AKET מהימנות טובה בין בודקים בבדיקה של ילדים בני 13-10 שנים, כאשר הבדיקה מתבצעת יחד עם המתקן המייצב. חשוב לבדוק את מהימנות ה- AKET באוכלוסיות שונות וללא שימוש במתקן מייצב. בגלל העובדה ששריר ה gastrocnemius עובר מעל מפרק הקרסול והברך ושריר ה hamstrings עובר מעל מפרק הברך והירך, יש מקום לבדוק את השפעת תנוחות סיבוב של מפרק הירך והשפעת תנוחת הקרסול על המדידות.

הערת העורכת:
מדידות של אורך שריר ה hamstrings מהוות חלק חשוב בבדיקה ובטיפול בילדים בעלי ליקויים שונים. הבדיקה המתוארת במחקר פותרת חלקית בעיות של תנועתיות במפרקים שאינם קשורים לפעולת השריר הנבדק. השאלה היא האם בודק יחיד מסוגל לבצע בדיקה זו באופן מדוייק?

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

הנך גולש/ת באתר כאורח/ת.

במידה והנך מנוי את/ה מוזמן/ת לבצע כניסה מזוהה וליהנות מגישה לכל התכנים המיועדים למנויים
להמשך גלישה כאורח סגור חלון זה