The Epidemiology of Mental Retardation of Unknown Cause

Lisa A. Croen, Judith K. Grether, and Steve Selvin

אפידמיולוגיה של פיגור שכלי מסיבה בלתי-ידועה

Pediatrics 2001; 107: e86.

מטרה
לתאר מאפיינים קליניים בילדים עם פיגור שכלי מסיבה בלתי ידועה.

שיטות
נבדקו המאפיינים הקליניים של ילדים עם ובלי פיגור שכלי מסיבה בלתי-ידועה שנולדו בקליפורניה בין השנים 1987 ל- 1994.

תוצאות
הסיכון לפיגור שכלי קל וקשה היה גבוה יותר בבנים, בילדים עם משקל לידה נמוך, בילדים ממוצא אפריקאי, באלה שנולדו לאמהות מבוגרות יותר או עם רמת השכלה נמוכה יותר. הסיכון לפיגור שכלי קל היה גבוה יותר בלידות מרובות עוברים, בילד השני ובאלו שלאחריו ובילדים שנולדו לאמהות, שאינן ילידות קליפורניה. הסיכון לפיגור שכלי קשה היה גבוה יותר בילדים היספנים או אסייתים, אך ילדים אסייתים היו בסיכון נמוך יותר לפיגור שכלי קל .

מסקנות
גורמים חברתיים וביולוגים חשובים להבנת האפידמיולוגיה של פיגור שכלי מסיבה בלתי-ידועה.

TABLE Cause of Mental Retardation Among Children Without Autism or Cerebral Palsy Enrolled With the DDS and Born in California Between 1987 and 1994

הערת העורך
מעבודה זו לא נבין עדיין את האתיולוגיה של כל מקרי הפיגור השכלי, אולם ברור שאלמנטים סוציואקונומיים מתבררים כמאפיינים חשובים. מעניין היה לבצע עבודה דומה בישראל….

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים