משפחה

Comparison of psychological aspects and patient satisfaction following breast conserving surgery, simple mastectomy and

Al-Ghazal, S.K., Fallowfield, L., & Blamey, R.W.
European journal of cancer 200, 36 p. 1938-1943

אובדן שד לאחר מסטקטומיה הינו אירוע בעל השפעה משמעותית מינית ופסיכולוגית. פרותזת שד חיצונית יכולה לכסות על אובדן השד בפני הסביבה אך היא לא תהווה חלק מדימוי הגוף של האישה וכן הפרותזה לא נותנת מענה תמידי בנוגע לתחושת העיוות. ניתוח לשימור השד שומר על שלמות דימוי הגוף של האישה והינו בעל יתרונות על פני המסטקטומיה במושגים של דימוי גוף. שיחזור שד מייצג אפשרות מקובלת אחרת לנשים שזקוקות למסטקטומיה.
ביחידת השד ב- NOTTINGHAM האפשרויות העיקריות לטיפול עבור מטופלות שניתן היה לבצע להן ניתוח שד הם:
1. WIDE LOCAL EXCISION- W.L.E
2. SIMPLE MASTECTOMY
3. שיחזור שד מידי או מושהה
במחקר זה נערכה השוואה בין שביעות הרצון של מטופלות מהתוצאה הקוסמטית והתחלואה הפסיכולוגית בין שלושת הניתוחים שצוינו לעיל.

שיטה
577 מטופלות מילאו שאלונים. 254 (44%) נשים עם W.L.E , 202 (35%) עם מסטקטומיה פשוטה, ו 121 (12%) עם שיחזור שד. המטופלות רואינו לאחר הניתוח בין יוני 1997 לאוקטובר 1998. הקריטריון שעל פיו אושרו האפשרויות הניתוחיות הנ"ל היה: גידול קטן מקוטר 3 ס"מ על פי כלים קלינים ורדיולוגים. הנשים שהומלץ להן לעבור מסטקטומיה, הוצעה להן האפשרות לעבור מסטקטומיה עם שיחזור. כל המטופלות היו בנות פחות מ- 70. ניתנו להן שלוש שאלונים פסיכולוגים למלא ולהחזיר במעטפה משולמת מראש.
השאלונים היו:
The hospital anxiety depression scale
The body image scale
The Rosenberg self esteem RSE scale
הערכת התוצאה הקוסמטית בוצעה על ידי הדירוג הבא: מאוד שבע רצון, באופן בינוני, באופן מועט, כלל לא שבע רצון.
תפיסת המטופלות את השפעת ההליכים הניתוחים על המשיכה המינית הוערכה על ידי ארבעה קטגוריות: כלל לא השפיע, קצת, די הרבה, ומאוד השפיע. שלושת הקבוצות היו דומות בסטטוס האזרחי שלהן, בתעסוקה, בהשכלה וחולקו בהתאמה על פי גיל.
דיון
רוב המחקרים שפורסמו ב 1990-1980 הראו כי אין הגנה מפני חוסר תפקוד פסיכולוגי לאחר ניתוח לשימור שד יתכן עקב דאגה מהישנות הסרטן. חלק מהמחקרים דיווחו על כך שלא נימצא הבדל בין נשים שעברו ניתוח לשימור השד ובין נשים שעברו מסטקטומיה בנוגע לדאגה הקשורה לחזרת הסרטן ותחלואה פסיכולוגית. קיימת אפשרות כי לאבחנת סרטן השד תפקיד גדול בהסתגלות פסיכולוגית ללא קשר לניתוח שמבוצע.

תוצאות
במחקר הנוכחי יותר מ- 70% מהמטופלות שעברו Wide local excision דירגו את התוצאה הקוסמטית כטובה עד מעולה. ניכר כי ככול שהתוצאה הקוסמטית טובה יותר הרווחה הפסיכולוגית גדלה. בעשור האחרון הייעוץ ותפקידה של אחות מומחית מרכזת תחום השד יכולים לסייע להסתגלות פסיכולוגית בזמן האבחנה ובמהלך הטיפול.
ניתוח לשימור שד גרם לדאגה מסוימת גדולה יותר אצל מטופלות כיוון שהצריך חמישה שבועות של רדיותרפיה ועלותו גבוהה יותר משל מסטקטומיה. על אף זאת דימוי הגוף, שביעות הרצון מהתוצאה הקוסמטית ותחלואה פסיכולוגית היו יותר טובים אצל קבוצת הניתוח לשימור השד. התוצאות מראות כי שיחזור שד נותן אפשרות נוספת בעלת תועלת פסיכולוגית למטופלות סרטן השד הניתנות לניתוח. מטופלות שעברו שיחזור הראו מצוקה פסיכולוגית פחותה מאשר מהמטופלות שעברו מסטקטומיה פשוטה ללא שיחזור. ממצאי המחקר תומכים בעבודות קודמות הממליצות על שיחזור שד מידי ולא מושהה. ניכר היה כי דימוי גוף ושביעות רצון המטופלות היו גבוהים יותר בקבוצת המטופלות שעברו Wide local excision מאשר בקבוצת המטופלות שעברו שיחזור שד. 91% מקבוצת ה- Wide local excision היו מאוד שבעות רצון עד שבעות רצון באופן בינוני מהתוצאה הקוסמטית בהשוואה ל- 80% שביעות רצון בקבוצת שיחזור השד. ביחס לתחלואה פסיכולוגית, ל- 55% מקבוצת שיחזור השד הייתה רמה כל שהיא של חרדה בהשוואה ל- 38% בקבוצת ה- Wide local excision. דימוי גוף גבוהה יותר באופן משמעותי נימצא בקבוצת ה- local excision Wide בהשוואה לקבוצת שיחזור השד (0.001P<). עבור חלק מהנשים הגורם הפסיכולוגי החשוב ביותר שקבע את בחירת הטיפול היה רמת הדאגה בנוגע לתוצאות שליליות כמו השחתת צורה חיצונית שיש באפשרותה להפחית את תחושת הנשיות. תוצאותיו של ניתוח ה- Wide local excision מתבטאות בפחות שינויים בדימוי גוף קרוב לוודאי עקב העובדה שהניתוח הינו פחות נרחב ומשחית צורה מאשר מסטקטומיה פשוטה עם שיחזור שד. במחקר הנוכחי שביעות הרצון של המטופלות מהתוצאה הקוסמטית לאחר Wide local excision נמצאה כגבוהה בהרבה מזו של מטופלות לאחר שיחזור שד.

סיכום
הרווחה הפסיכולוגית ואיכות החיים של מטופלות הנם יעדים חשובים בניהול מרכז שד. במדגם רטרוספקטיבי זה שביעות רצון מתוצאה קוסמטית ואספקטים פסיכולוגים היו יותר טובים לאחר local excision Wide מאשר לאחר שיחזור שד או מסטקטומיה פשוטה. כיוון שניתוח ה- local excision Wideיכול להתבצע בקבוצה מסוימת של מטופלות בלבד, יש לדאוג לכך ששחזור שד יהיה זמין לכל המטופלות שעוברות מסטקטומיה.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים