A TELEMEDICINE MODEL FOR EMERGENCY CARE IN SHORT TERM CORRECTIONAL FACILITY

Ellis.G.D., Mayrose. J., Jehle.V.D., Moscati. M.R., & Pierluisi.J.G.(2001)
TELEMEDICINE JOURNAL AND E- HEALTH 7 (2), 87-92

מטרה:
המטרה העיקרית של המחקר הנוכחי היא לקבוע את היעילות של מערכת טלמדיסין עבור תלונות חצי דחופות ולא דחופות במתקן כליאה קצר מועד. וכן לאמוד את המערכת כמודל אפשרי לסיפוק שירותי חירום למקומות מרוחקים. בוצעה סריקה רטרוספקטיבית של תיקי מטופלים שהופנו לחדר מיון על ידי גורם אנושי או על ידי הטלמדיסין במהלך 12 חודשים.

הנתונים כללו
ניצול המערכת, תלונה עיקרית, בדיקה פיזיקאלית, בדיקות דיאגנוסטיות, נטייה ותוצאות על ידי אומדן המטופל שבוצע מערכת הטלמדיסין. בנוסף זוהו האבחנות הסיעודיות, ומיומנויות בהליכים שונים שהיו קשורות בהערכה מוצלחת דרך הטלמדיסין.
נסקרו כ- 530 תיקים של ביקורים בחדר מיון. ב- 126 מהמקרים בוצע ייעוץ של טלמדיסין. ב- 64% מתוך 126 מקרים אלו המטופלים נשארו במתקן לאחר הייעוץ ו45% פונו לחדר מיון לאחר הייעוץ. שביעות הרצון של המטופלים וקבלתם את המערכת הייתה גבוהה, לא נרשמו תוצאות שאינן רצויות בקבוצה שקיבלה ייעוץ דרך הטלמדיסין. זמן הייעוץ הממוצע בטלמדיסין היה כ- 30 דקות לעומת שעתיים וארבעים וחמש דקות בהמתנה להערכה בחדר מיון. מגוון של תלונות דחופות נוהלו בצורה אפקטיבית תוך שימוש בטכנולוגית טלמדיסין המבוססת על מחשב בעלות נמוכה יחסית. בכך נדחה הצורך לפנויי לקוחות לחדר מיון. מערכת זו מספקת מודל לייעוץ דחוף של רופא או אחות במתן שירותי רפואה דחופה, מוגבלת באזורים מרוחקים.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים