משפחה

התדרדרות זהה של שארית התפקוד הכליתי בשימוש בhigh-flux biocompatible- בהמודיאליזה ובדיאליזה פריטוניאלית מתמשכת

Kidney International, Vol. 61, 2002, pp. 256-265.

Identical decline of residual renal function in high-flux biocompatible hemodialysis and CAPD
Will McKane, Shahid M. Chandna, James E. Tattersall, Roger N. Greenwood, and Ken Farrington
Lister Renal Unit Stevenage, and Renal Unit, Northern General Hospital, Sheffield, United Kingdom

רקע
מטופלים בהמודיאליזה שיגרתית מאבדים מהר יותר את שארית התפקוד הכליתי מאשר מטופלים בדיאליזה פריטוניאלית מתמשכת באופן אמבולטורי (CAPD).
השפעת הדיאליזה כאשר משתמשים בממברנות סינטטיות ומים מטוהרים במיוחד synthetic membranes and ultrapure water הינו פחות ברור.

שיטות
הירידה בפינוי השינן urea clearance הושוותה אצל קבוצה של 475 מטופלים בדרגה סופנית של כשל כליתי אשר טופלו בדיאליזה פריטוניאלית ממושכת (N=175) או המודיאליזה (HD) שבה השתמשו ממברנות של high-flux polysulphone, מים מטוהרים במיוחד, וביוקרבונט כחומר בולם (buffer- (N=300.

תוצאות:
מטופלים ב-CAPD היו צעירים באופן משמעותי, בעלי יותר כושר (ניקוד נמוך יותר של חומרה comorbidity) וקרוב לודאי פחות and less likely to have presented late than HD patients. לא היה כל הבדל בממוצע פינוי השינן בכל קבוצה כאשר החלו בדיאליזה, או בכל נקודה שהיא במהלך ששת החודשים הראשונים, ואף במשך 48 החודשים הבאים.
הדבר היה נכון אפילו לאחר הוצאה מהחשבון של מטופלים שנפטרו בשנה הראשונה לאחר התחלת המחקר, אלה שהועברו לצורת דיאליזה שונה מהמתוארת, או אלו שעברו השתלה.
רק גיל ומחלה בין-רקמתית מתמשכת chronic interstitial disease יכלו לנבא עצירת פינוי האוריאה בשנה אחת predicted retention of ) urea clearance at one year ).
שיעור ההפחתה של פינוי האוריאה היה דומה בשלבים שלפני ואחרי תחילת הדיאליזה. עם זאת יתכן שהירידה היתה מדורגת בלערך 2mL/min בתחילה at initiation, אשר דורשת בדיקה נוספת.

מסקנות:
בהמודיאליזה כאשר משתמשים בממברנות high-flux biocompatible ומים מטוהרים במיוחד, פוחתת שארית התפקוד הכליתי בשיעור בלתי מובחן מזו שב-CAPD.
לכך יכולות להיות השלכות חשובות, מאחר ולשמירה על שארית התפקוד הכליתי יש יתרונות חשובים ומטרה טיפולית בעלת תוקף.

כאן שוב אנו מוצאים עוד הוכחה של החשיבות לטיב הממברנות.

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים