זיהוי גורמים המנבאים איכות חיים בהפרעות פסיכוטיות

מחקר חדש, שביצעו חוקרים ישראלים, מציין גורמים ספציפיים אשר מנבאים סיפוק מאיכות החיים אצל חולים בסכיזופרניה, בהפרעה סכיזואפקטיבית ובהפרעות אפקטיביות.

כדי להעריך את השינויים באיכות החיים של חולים פסיכיאטריים,קבוצת חוקרים ישראלים מהמרכז לבריאות הנפש שער-מנשה (חדרה) ברשות דר’ מיכאל ריצנר, עקבה באופן פרוספקטיבי נטוראליסטי אחר מצבם הנפשי וגורמי דחק של 148 חולי סכיזופרניה, וכ-51 חולים בהפרעה סכיזואפקטיבית ובהפרעות אפקטיביות במשך 16 חודשים. ככלי הערכה למדדי סיפוק מאיכות החיים, החוקרים השתמשו ב- .Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire

מתוצאות המחקר עולה כי סיפוק מאיכות חיים ברמה נמוכה, אינו מהווה בעיה יחודית לחולים סכיזופרנים, אלה דומה לזאת שגם אצל חולים בהפרעה סכיזואפקטיבית ובהפרעות אפקטיביות. יחד עם זאת, לדעתם של החוקרים, אפשר לזהות גורמים ספציפיים לסיפוק מאיכות החיים בקבוצות חולים אלו.

כך, שיפור בסיפוק מאיכות החיים של חולים סכיזופרניים מלווה בשינוים חיוביים ברמת הדחק הכללית בכפיותיות ובסומאטיזציה. כמו כן, שיפור בסיפוק מאיכות החיים של חולים סכיזופרנים מלווה בירידה בסימנים הפסיכוטיים פרנוידיים, בעלייה בביטחון ובהערכה עצמית.

בחולים בהפרעה סכיזואפקטיבית ובהפרעות אפקטיביות שינוים בסיפוק מאיכות החיים היו קשורים ברגישות כללית, בחומרת הדיכאון וברמת הרגשות המובעות (expressed emotions).

בניתוח נוסף של התוצאות התברר שהשפעת גורמי הדחק הפסיכוסוציאליים היתה משמעותית יותר מאשר תרומה של שינוים במצבם הנפשי של חולים אלו.

“שיפור איכות החיים של חולים פסיכיאטריים הופך להיות מטרת טיפול ראשונית”, מדגישים דר’ ריצנר וחב’ במאמרם אשר פורסם לאחרונה ב- Journal of Clinical Psychiatry ומאמצים רבים יותר חשוב להפנות למניעת גורמי דחק פסיכוסוציאליים בקרב חולים פסיכיאטריים”.

הערת העורך חשיבות מחקר זה הינה קודם כל בזיהוי ובהבהרות של גורמי דחק פסיכוסוציאליים ספציפיים בהפרעות פסיכוטיות שונות ובציון הקשר בין שינוים ובין סיפוק באיכות החיים. יש להדגים שככל שהאיכות של הטיפול הפסיכיאטרי המודרני משתפרת, כך עולה החשיבות של התחשבות במדדים שונים של איכות החיים אצל חולים פסיכיאטריים, כי “מדובר כבר לא בכיבוי שריפות, אלה בהחזרת צלם אנוש לחולים אלו”.

מאמר מקור:

Predictors of Quality of Life in Major Psychoses: A Naturalistic Follow-Up Study Michael Ritsner, M.D., Ph.D.; Rena Kurs, B.A.; Anatoly Gibel, M.D.; Shmuel Hirschmann, M.D.; Evgeny Shinkarenko, M.D.; and Yael Ratner, M.D. J Clin Psychiatry 2003;64:308-315 למאמר

כמו כן, ברצוני למשוך תשומת לבכם לביבליוגרפיה נוספת למעונינים לדעת יותר על הנושא של הסקירה:

1: Herrman H, Hawthorne G, Thomas R. Quality of life assessment in people living with psychosis. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2002 Nov;37(11):510-8. PMID: 12395140 [PubMed – indexed for MEDLINE]

2: McGorry PD, Killackey EJ. Early intervention in psychosis: a new evidence based paradigm. Epidemiol Psichiatr Soc. 2002 Oct-Dec;11(4):237-47. PMID: 12585014 [PubMed – indexed for MEDLINE]

3: Voruganti L, Cortese L, Owyeumi L, Kotteda V, Cernovsky Z, Zirul S, Awad A. Switching from conventional to novel antipsychotic drugs: results of a prospective naturalistic study. Schizophr Res. 2002 Oct 1;57(2-3):201-8. PMID: 12223251 [PubMed – indexed for MEDLINE]

4: Norman RM, Malla AK. Examining adherence to medication and substance use as possible confounds of duration of untreated psychosis. J Nerv Ment Dis. 2002 May;190(5):331-4. No abstract available. PMID: 12011614 [PubMed – indexed for MEDLINE]

5: Gureje O, Herrman H, Harvey C, Morgan V, Jablensky A. The Australian National Survey of Psychotic Disorders: profile of psychosocial disability and its risk factors. Psychol Med. 2002 May;32(4):639-47. PMID: 12102378 [PubMed – indexed for MEDLINE]

6: Nilsson LL, Ivarsson B, Logdberg B. Symptoms profile and quality of life in rural and urban patients with chronic psychoses. Nord J Psychiatry. 2002;56(6):419-23. PMID: 12495536 [PubMed – in process]

7: Gureje O, Herrman H, Harvey C, Trauer T, Jablensky A. Defining disability in psychosis: performance of the diagnostic interview for psychosis-disability module (DIP-DIS) in the Australian National Survey of Psychotic Disorders. Aust N Z J Psychiatry. 2001 Dec;35(6):846-51. PMID: 11990897 [PubMed – indexed for MEDLINE]

8: Samele C, van Os J, McKenzie K, Wright A, Gilvarry C, Manley C, Tattan T, Murray R. Does socioeconomic status predict course and outcome in patients with psychosis? Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2001 Dec;36(12):573-81. PMID: 11838828 [PubMed – indexed for MEDLINE]

9: Huppert JD, Smith TE. Longitudinal analysis of subjective quality of life in schizophrenia: anxiety as the best symptom predictor. J Nerv Ment Dis. 2001 Oct;189(10):669-75. PMID: 11708667 [PubMed – indexed for MEDLINE]

10: Duno R, Pousa E, Domenech C, Diez A, Ruiz A, Guillamat R. Subjective quality of life in schizophrenic outpatients in a Catalan urban site. J Nerv Ment Dis. 2001 Oct;189(10):685-90. PMID: 11708669 [PubMed – indexed for MEDLINE]

11: Goodwin R, Stayner DA, Chinman MJ, Davidson L. Impact of panic attacks on rehabilitation and quality of life among persons with severe psychotic disorders. Psychiatr Serv. 2001 Jul;52(7):920-4. PMID: 11433109 [PubMed – indexed for MEDLINE]

12: Tempier R, Pawliuk N. Influence of novel and conventional antipsychotic medication on subjective quality of life. J Psychiatry Neurosci. 2001 Mar;26(2):131-6. PMID: 11291530 [PubMed – indexed for MEDLINE]

13: Eklund M, Hansson L, Bejerholm U. Relationships between satisfaction with occupational factors and health-related variables in schizophrenia outpatients. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2001 Feb;36(2):79-83. PMID: 11355449 [PubMed – indexed for MEDLINE]

14: Russell JM, Mackell JA. Bodyweight gain associated with atypical antipsychotics: epidemiology and therapeutic implications. CNS Drugs. 2001;15(7):537-51. Review. PMID: 11510624 [PubMed – indexed for MEDLINE]

15: Eklund M, Hansson L. Determinants of satisfaction with community-based psychiatric services: a cross-sectional study among schizophrenia outpatients. Nord J Psychiatry. 2001;55(6):413-8. PMID: 11839135 [PubMed – indexed for MEDLINE]

16: Hansson L, Eklund M, Bengtsson-Tops A. The relationship of personality dimensions as measured by the temperament and character inventory and quality of life in individuals with schizophrenia or schizoaffective disorder living in the community. Qual Life Res. 2001;10(2):133-9. PMID: 11642683 [PubMed – indexed for MEDLINE]

17: Ritsner M, Modai I, Endicott J, Rivkin O, Nechamkin Y, Barak P, Goldin V, Ponizovsky A. Differences in quality of life domains and psychopathologic and psychosocial factors in psychiatric patients. J Clin Psychiatry. 2000 Nov;61(11):880-9; quiz 890. PMID: 11105747 [PubMed – indexed for MEDLINE]

18: Huxley NA, Rendall M, Sederer L. Psychosocial treatments in schizophrenia: a review of the past 20 years. J Nerv Ment Dis. 2000 Apr;188(4):187-201. Review. PMID: 10789995 [PubMed – indexed for MEDLINE]

19: Awad AG, Voruganti LN. Intervention research in psychosis: issues related to the assessment of quality of life. Schizophr Bull. 2000;26(3):557-64. PMID: 10993397 [PubMed – indexed for MEDLINE]

20: Edwards J, McGorry PD, Waddell FM, Harrigan SM. Enduring negative symptoms in first-episode psychosis: comparison of six methods using follow-up data. Schizophr Res. 1999 Nov 30;40(2):147-58. PMID: 10593454 [PubMed – indexed for MEDLINE]

21: Carbone S, Harrigan S, McGorry PD, Curry C, Elkins K. Duration of untreated psychosis and 12-month outcome in first-episode psychosis: the impact of treatment approach. Acta Psychiatr Scand. 1999 Aug;100(2):96-104. PMID: 10480195 [PubMed – indexed for MEDLINE]

22: Slade M, Leese M, Taylor R, Thornicroft G. The association between needs and quality of life in an epidemiologically representative sample of people with psychosis. Acta Psychiatr Scand. 1999 Aug;100(2):149-57. PMID: 10480201 [PubMed – indexed for MEDLINE]

23: Breier A, Berg PH. The psychosis of schizophrenia: prevalence, response to atypical antipsychotics, and prediction of outcome. Biol Psychiatry. 1999 Aug 1;46(3):361-4. PMID: 10435201 [PubMed – indexed for MEDLINE]

24: Bow-Thomas CC, Velligan DI, Miller AL, Olsen J. Predicting quality of life from symptomatology in schizophrenia at exacerbation and stabilization. Psychiatry Res. 1999 May 31;86(2):131-42. PMID: 10397415 [PubMed – indexed for MEDLINE]

25: Van Os J, Gilvarry C, Bale R, Van Horn E, Tattan T, White I, Murray R. A comparison of the utility of dimensional and categorical representations of psychosis. UK700 Group. Psychol Med. 1999 May;29(3):595-606. PMID: 10405080 [PubMed – indexed for MEDLINE]

26: Mahmoud R, Engelhart L, Ollendorf D, Oster G. The Risperidone Outcomes Study of Effectiveness (ROSE): a model for evaluating treatment strategies in typical psychiatric practice. J Clin Psychiatry. 1999;60 Suppl 3:42-7; discussion 48. PMID: 10073377 [PubMed – indexed for MEDLINE]

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים