משפחה

תגובת האגודה למלחמה בסרטן בעקבות אישור אמנת ארגון הבריאות העולמי בנושא צמצום התמותה והתחלואה הנגרמים מעישון טבק

רקע

192 המדינות החברות בארגון הבריאות העולמי, חתמו היום על אמנה שמטרתה לצמצם את התמותה והתחלואה הנגרמים מעישון טבק. האמנה מקיפה מספר נושאים כגון: הגבלת הפרסום, קידום חקיקה, ניסוח תוויות אזהרה ועוד…

פרופ’ אליעזר רובינזון יו”ר האגודה למלחמה בסרטן והיו”ר היוצא של ארגון הסרטן הבינלאומי (UICC) מסר היום כי: “אנו מברכים על האמנה של ארגון הבריאות העולמי. האגודה למלחמה בסרטן שותפה בגיבוש האמנה במסגרת חברותה בארגון הסרטן הבינלאומי.

מדינת ישראל מצטרפת היום ל 192 מדינות נאורות ברחבי העולם אשר השכילו להכיר בנגע העישון, אשר גורם לתמותה של 10,000 איש בישראל מדי שנה וכ 4 מליון איש ברחבי העולם.

האמנה תסייע לנו להמשיך את הפעילות בה אנו עוסקים למעלה מ 20 שנה, ומעניקה משנה תוקף להחלטה שלנו להלחם בנגע העישון במדינת ישראל. ה UICC גיבש החלטה לפיה כל ארגוני המתנדבים החברים בו יסייעו ויקדמו את ההמלצות בארצם. האגודה למלחמה בסרטן תמשיך ותפעל בנושא מול משרד הבריאות, הכנסת והממשלה.

זה כבר כמה שנים שהאגודה למלחמה בסרטן, מסייעת בקידום חקיקה אשר תגביל את הפרסום של חברות הטבק ומנהלת מסעות הסברה בנושא העישון הפסיבי ועתה לאחר החתימה על האמנה, תפקידנו בהצרת הצעדים של חברות הטבק יהיה קל יותר.”

פעילות האגודה למלחמה בסרטן במלחמה בעישון

מיום הקמתה, עוסקת האגודה למלחמה בסרטן בכל התחומים הנוגעים לצמצום נגע העישון. פעילות האגודה למלחמה בסרטן תורמת ללא ספק תרומה משמעותית ביותר לעובדה ששיעורי העישון בישראל יורדים, מ- 42% בתחילת שנות ה- 80 ל- 28% כיום. האגודה למלחמה בסרטן פועלת במקביל בארבעה תחומים: חקיקה, אכיפה, גמילה והסברה.

חקיקה

האגודה למלחמה בסרטן קידמה חקיקת חוקים בנושא הגבלת העישון, המכירה והפרסום של מוצרי טבק וסיגריות בארץ, וסייעה בחקיקתם. האגודה פועלת כלובי, בשיתוף פעולה עם ארגוני בריאות נוספים. בין החוקים את חקיקתם קידמה האגודה למלחמה בסרטן:

· חקיקת החוק לאיסור העישון במקומות ציבוריים: ב- 1983 נחקק ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן החוק לאיסור העישון במקומות ציבוריים. מאז ועד היום, פעילויות האגודה למלחמה בסרטן להרחבת תחולת החוק על מקומות ציבוריים נוספים, נעשות בשיתוף פעולה הדוק עם משרד הבריאות והפורום הישראלי למניעת עישון.

· הרחבת תחולת החוק: ב 1987 הורחב החוק לאיסור העישון במקומות ציבוריים גם למסעדות, בתי-אוכל, רכבות, מרכולים, טיסות פנים וטיסות לחו”ל שאורכן עד שעתיים. ב 1994 הוחל החוק גם על מקומות עבודה. בזכות פעילות משותפת זו, הורחבו התקנות להגבלת עישון במקומות ציבוריים באופן משמעותי בשנת 2001

· עתירה לבג”צ ב- 1996: בעקבות קבלת עתירה לבג”צ שהגישו דיילי “אל-על” והאגודה למלחמה בסרטן, הוחל איסור גורף על עישון בכל הטיסות לישראל וממנה.

· עתירה לבג”צ: בעקבות קבלת עתירה נגד עיתון “במחנה” בנושא איסור פרסום למוצרי טבק וסיגריות, הפסיק עיתון “במחנה” לפרסם מוצרים אלה.

· תיקון החוק להגבלת פרסומת למוצרי טבק: ב 1995 תוקן החוק, ונקבעו תקנות להגדלת ציון האזהרה על גבי חפיסות סיגריות ועל קביעת אזהרות מתחלפות. בשנת 2001, סייעה האגודה לקידום תיקונים נוספים לחוק אשר הרחיבו את ההגבלות גם לגבי פרסום עקיף וכדומה. ניסיונות משותפים נעשים גם להרחבת החקיקה לתחומים נוספים כגון איסור פרסום גלוי וסמוי, העלאת המיסוי על הסיגריות, יעוד חלקו למלחמה בעישון וכו’.

· ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן הושג הישג בקנה מידה בינלאומי; נקבעו תקנות לאיסור יבוא מוצרי SMOKELESS TOBACCO, ובכך נעשתה פעולת מניעה, הפותרת מראש בעיה חמורה, נוספת, עמה מתמודדים בקושי רב בארה”ב ואירופה.

· סיוע לעתירה כנגד האוניברסיטה העברית בירושלים בנושא אכיפת החוק המגביל עישון במוסדות חינוך.

· לאחרונה פרסמה האגודה למלחמה בסרטן נייר עמדה בנושא השימוש במונח סיגריות “לייט”, בו הובהר כי סיגריות “לייט” פוגעות בבריאותו של המעשן באותה מידה כמו סיגריות אחרות, רגילות, ויתכן שאף יותר מהן, וכי הטבעת המושג “לייט” בצמידות לסיגריה, היא תרמית מחוכמת של יצרניות הסיגריות, הגובה קורבנות רבים מקרב המעשנים בישראל. האגודה מתעתדת להגיש בג”צ בנושא זה בקרוב.

· האגודה למלחמה בסרטן פועלת נמרצות להגברת מודעותם של חברי כנסת לחשיבות קידום הנושא ולחשיבות הסדרתו בחקיקה, שבכוחה לסייע לצמצום תופעת העישון.

אכיפה

“כלב השמירה” להעברת מידע על הפרת החוק לרשויות המוסמכות לאכיפתו – האגודה למלחמה בסרטן מתריעה על הפרות חוק הנוגעות לעישון ומפנה את תשומת לב הרשויות המתאימות לעבירות אלה. היא משמשת כתובת לפניית הציבור לגבי הפרות חוק, במיוחד בתחום העישון במקומות ציבוריים ומקומות עבודה ומשתדלת לסייע, כמידת יכולתה להניע את הרשויות המוסמכות לכך לפעול כנדרש.

הסברה לציבור הרחב

א. הפצת מידע:

חומר הסברה של האגודה למלחמה בסרטן בנושא העישון, חוברות, עלונים, מדבקות וכרזות מופץ במאות אלפי עותקים בהתאם לפניות הציבור, מדי שנה, לכל דורש, ללא תשלום. חומר הסברה מופץ גם בשפה הערבית ובשפה הרוסית.

חלק ניכר מהפניות לקבלת מידע נעשות באמצעות שירות ה”טלמידע” של האגודה למלחמה בסרטן, אשר בהשוואה למרכזי מידע טלפוניים מקבילים בעולם, זוכה לשיעור הגבוה ביותר של פניות בני נוער אליו, והמהווים כ- 40% מהפונים ל”טלמידע”. נושא העניין המרכזי המניע את פנייתם הוא קבלת מידע על נזקי העישון, היקף התופעה, השפעותיה וכד’.

ב. הסברה לציבור באמצעות כלי תקשורת:

ייזום, הפקה והקרנה של מסעות הסברה תקשורתיים המיועדים לקידום המודעות לנזקי העישון, ולצמצום שיעור המעשנים בישראל. במסגרת זו יוזמת האגודה למלחמה בסרטן בכל שנה מסע הסברה המיועד למגזרים השונים באוכלוסייה. כמו כן, מייחדת האגודה למלחמה בסרטן בכל קמפיין אמצעי שכנוע חדשניים ומעניינים במטרה להעלות נושא חשוב זה לסדר היום הציבורי, ולהוביל לצמצום העישון.

בזכות שיתוף פעולה פורה עם אמצעי וערוצי התקשורת השונים – טלוויזיה, רדיו, עיתונות ועוד, מצליחה האגודה למלחמה בסרטן למקסם את החשיפה התקשורתית. בין מסעות ההסברה שנערכו בשנים האחרונות:

· קמפיין “אימפוטנציה” המתייחס לעובדה כי צעירים אינם מטים אוזן לאזהרות בנושא בריאות, ולצורך לאתר דרכים חדשניות כדי לשכנע אותם להימנע מהרגל מזיק זה;

· קמפיין “הביישנים” לצמצום החשיפה לנזקי העישון הפסיבי, שנערך יחד עם משרד הבריאות. בעקבות קמפיין “הביישנים” ערכה האגודה למחמה בסרטן סקר עמדות והתנהגויות הציבור, בעקבות חשיפה למסר התשדיר. תוצאות הסקר הראו שינוי מובהק בהתייחסות המעשנים והלא- מעשנים לזכויותיהם של הלא-מעשנים. בעיקר בלט הנתון לפיו יש עליה של פי ארבע במספר האנשים המדווחים על כך שהם מרגישים נוח להעיר למעשנים (מ- 13% ביוני 2001 ל- 61% ביוני 2002 ).

גמילה מעישון

האגודה מקיימת סדנאות מסובסדות לגמילה מעישון המיועדות לציבור המעשנים, ונענית לפניות של מקומות עבודה, קיבוצים, קופות חולים לעריכת סדנאות כאלה. הסדנאות ניתנות בהנחיית אנשי מקצוע, וכוללות 10 מפגשים; באגודה למלחמה בסרטן קיים גם חומר הסברה כתוב הכולל הנחיות לגמילה מעישון, למעוניינים להיגמל בכוחות עצמם; האגודה למלחמה בסרטן סייעה, יחד עם משרד הבריאות והחינוך, בהכשרת יועצות של שפ”י כיועצות לגמילה מעישון בבתי הספר; מזה שנתיים משתתפת האגודה למלחמה בסרטן בארגון ימי עיון לרופאי בשירותי בריאות כללית ובמכבי שירותי בריאות במטרה להעלות את מעורבות הרופא בתהליך הפסקת העישון של מטופליו.

פעילויות האגודה למלחמה בסרטן בנושא עישון בקרב בני נוער

שיתוף פעולה עם אמצעי תקשורת המיועדים לילדים: האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מאמצים ומשאבים רבים בקיום שיתופי פעולה עם אמצעי וערוצי תקשורת המיועדים לילדים ובני נוער, במטרה לדבר אליהם בשפתם. מטרת שיתוף הפעולה היא לגרום ל הפנמת נורמות מקדמות בריאות וחיזוק הילדים במטרה למנוע מהם להתחיל לעשן. זאת, באמצעות הטמעת מסרים בדרכים עקיפות, מוסוות ומתוחכמות, שאינן מזוהות ישירות עם האגודה למלחמה בסרטן או עם ארגוני הבריאות. במסגרת זו, הפיקה האגודה למלחמה בסרטן תכניות רבות עם ערוץ הילדים בהן הועברו המסרים בדרכים האהובות על הילדים. כמו כן, קיימה האגודה למלחמה בסרטן שיתופי פעולה עם עיתוני נוער, וכד’.

הרצאות וימי עיון: האגודה למלחמה בסרטן אחראית על אלפי הרצאות הניתנות לתלמידים במסגרת מערכת החינוך ברחבי הארץ. כמו כן, מפעילה האגודה למלחמה בסרטן תכניות למניעת עישון לנוער. מדריכי האגודה למלחמה בסרטן, הוכשרו במיוחד להרצות בפני בני נוער בבתי-ספר, במתנ”סים, בתנועות נוער ועוד, ולרשותם עומד גם חומר הסברה אור-קולי. במקביל, מופץ חומר הסברה רב ומגוון במערכת החינוך, לכל דורש, ללא תשלום. האגודה למלחמה בסרטן שותפה לפרויקט ‘עמיתים’ של משרד החינוך, במסגרתו מוכשרים ילדים מובילי דעה בקרב בני גילם לפעול במסגרת כיתתם כדי לקדם את מניעת התנסות חבריהם בעישון. הפרויקט התקיים כבר בעשרות בתי ספר ברחבי הארץ, ובשנת 2002 בכ-10 בתי ספר.

פיתוח תכניות התערבות כוללניות בבתי הספר. והשנה: בתי ספר “נקיים מעישון”

האגודה למלחמה בסרטן משמשת כיועצת ומסייעת בפיתוח תכניות כוללניות המותאמות לכל בתי הספר, במטרה לצמצם את היקף ההתנסות של התלמידים בעישון ואת היקף חשיפתם לעישון סביל. בשלוש השנים האחרונות הושם הדגש על תוכניות שמטרתן להפוך את ביה”ס ל”בית ספר נקי מעישון”. השנה, הושם הדגש על פרויקט זה בעיר חיפה; בשיתוף עם לשכת הבריאות במחוז חיפה והאגודה למלחמה בסרטן ואחרים, הוחלט על ישום התוכנית בכ- 15 בתי ספר בעיר.

פיתוח תכניות הדרכה לבתי ספר:

האגודה למלחמה בסרטן יזמה, כתבה והפיקה תכניות ומערכי הדרכה המיועדים לצוותים המקצועיים כדי לסייע בידיהם במאמצי ההסברה. ביניהם:

התכנית “עישון ועשן סיגריה”, לא”ן תכנית לימודים בביה”ס בשם “לנשום אויר נקי”, תכנית הדרכה לנוער בליווי שקופיות “לעשן או לא לעשן”, המציגה את האספקטים השונים של בעיית העישון.

התכנית “כיתת הלא מעשנים של שנות 2000” הוכנה ע”י האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף המחלקה לחינוך לבריאות שירותי בריאות כללית.

כתיבה והפקה של חוברות הסברה המיועדות לבני נוער:

נוסף על חומר ההסברה המגוון בנושא נזקי העישון חוברות, עלונים, מדבקות וכרזות- המיועד למבוגרים ובני נוער, נקטה האגודה למלחמה בסרטן יוזמה מיוחדת, והפיקה חוברת בשם “תיקי האיכס”; חוברת קומיקס, שאוירה ונכתבה יחד עם המאייר אורי פינק.

החוברת זוכה לאהדה רבה בקרב צעירים, והודפסה כבר במהדורות רבות.

נתונים על עישון בישראל

28% מהאוכלוסייה הבוגרת היהודית בישראל מעשנת, 32% מעשנים יהודים לעומת 25% נשים מעשנות.

מדי שנה מתים מעישון בישראל 10,000 איש. יותר מאשר מספר האנשים שמתים בתאונות דרכים, פעולות איבה ואיידס גם יחד. (בארה”ב כ430,000- אנשים נפטרים מידי שנה כתוצאה מעישון).

מתוכם 1500 איש מתים טרם זמנם כתוצאה מעישון סביל.

עישון ובני נוער בישראל

מסקר שנערך בשנת 1994, נמצא שאחוז המעשנים כל יום בקרב צעירים בכיתות י’ -י”א הוא 11% מהבנים ו10%- מהבנות. כרבע מהתלמידים בכיתות ו’ -י”א התנסו בעישון (אך לא כולם הפכו למעשנים קבועים).

מרבית המעשנים (כ90%-) מתחילים לעשן לפני גיל 18.

מסתמנת עלייה מדאיגה בשכיחות העישון בקרב בנות בארץ ובעולם.

השפעת הפרסומת על בני הנוער

הפרסומת ושיטות השיווק המתוחכמות הם הגורם המשמעותי ביותר להתחלת העישון בקרב בני נוער. מחקר שבדק את הפרסומות ושיווק הסיגריות במשך 100 השנים האחרונות גילה את התפקיד המכריע שלהם בהעלאת אחוז המעשנים בקרב בני נוער וכיצד מבצעי הפרסום השפיעו קודם כל על בני נוער מתחת לגיל 18 ופחות על מבוגרים.

לדוגמא:

69% מבני הנוער בארה”ב מעשנים מרלבורו לעמת 24% מהמבוגרים בארה”ב – מרלבורו היא סיגריה שמושקעת בה הפרסומת הרבה ביותר מבין הסיגריות המפורסמות בארה”ב.

במבצע הפרסום של סיגרית “ג’ו קאמל”: 91% מהילדים בני ה6- שנשאלו האם הם מכירים את דמותו ענו בחיוב, ( 96% מהילדים בני ה6- מכירים את מיקי מאוס).

0.5% מבני הנוער עישנו ג’ו קאמל לפני מסע הפרסום, ואילו אחריו עלה אחוז המעשנים

סיגריה זו בקרב בני הנוער ל 32%-. בעקבות מבצעי הפרסום – המכירה לקטינים עלתה

מ6- מליון דולר ל476- מיליון דולר.

מחקר מצא כי צעירים בני 13 שנחשפו לפרסום מוצרי טבק במגזינים, מעלה את הסיכוי שלהם להיהפך למעשנים ב 21% בהשוואה לצעירים שלא נחשפו לפרסום מוצרי טבק.

נחשפו מסמכים המוכיחים כי כוכבי קולנוע פופולריים קיבלו סכומי כסף גדולים בתמורה לעישון בסרטים.

הפרסום לטבק נעשה גם בדרכים עקיפות: מתן חסויות לאירועים של צעירים, קישור בין מותג פופולרי (ביגוד למשל) לבין שם של מוצר טבק מסוים (סיגריה/סיגר).

נזקים כלכליים מעישון בישראל

מדי שנה נרשמים בישראל כחצי מליון ימי אשפוז כתוצאה מעישון אקטיבי. מבין

החולים המאושפזים כתוצאה מעישון, 64% סובלים ממחלות לב, 12% סובלים

ממחלות בדרכי הנשימה, ו- 10% סובלים מסרטן.

האומדן של עלות האשפוזים עקב עישון אקטיבי בשנים 1992-98 הוא כ4- מיליארד

ש”ח, הוצאות אלה אינן כוללות הוצאות על תרופות וביקורים אצל רופאים.

14% מהמיטות בבתי החולים תפוסות ע”י חולים שמחלותיהם קשורות בעישון טבק.

נזקים כלכליים מעישון בישראל

מדי שנה נרשמים בישראל כחצי מליון ימי אשפוז כתוצאה מעישון אקטיבי. מבין

החולים המאושפזים כתוצאה מעישון, 64% סובלים ממחלות לב, 12% סובלים

ממחלות בדרכי הנשימה, ו- 10% סובלים מסרטן.

האומדן של עלות האשפוזים עקב עישון אקטיבי בשנים 1992-98 הוא כ4- מיליארד

ש”ח, הוצאות אלה אינן כוללות הוצאות על תרופות וביקורים אצל רופאים.

14% מהמיטות בבתי החולים תפוסות ע”י חולים שמחלותיהם קשורות בעישון טבק.

הגברת הפיקוח על עישון ואכיפת החוקים על איסור עישון במקומות ציבוריים: מחקרים הראו כי כל עוד לא היו חוקים אשר הגבילו את העישון במקומות ציבוריים, נרמסו זכויות הלא-מעשנים. מאז החקיקה ציבור האנשים הלא-מעשנים לא נאלצו להפוך למעשנים פסיביים בעל כורחם. החוק הזה חשוב בעיקר בגלל מעשנים אגרסיביים אשר אינם מתחשבים באחרים שאינם מעשנים.

יש לציין כי סיגריות הן המוצר היחיד אשר אין פיקוח על החומרים הנמצאים בו, והוא היחיד אשר מזיק אם משתמשים בו כפי היצרן התכוון. אין פירוט על הסיגריה אילו מרכיבים נמצאים בתוכה שלא כמו כל מוצר אחר המכיל את המרכיבים השונים. הוא אינו ניתן לפיקוח של ה-FDA.

במספר מדינות באירופה קיים איסור פרסום של מוצרי טבק:

המסקנה העיקרית היא כי לאיסור הפרסום יש השפעה רבה על ירידה גדולה בשיעור המעשנים, שאינו יכול להיות משויך לגורם אחר. במספר מדינות באירופה קיים כיום איסור פרסום של מוצרי טבק. להלן המסקנות:

נורבגיה:

איסור הפרסום הוחל ב- 1975. מכירות מוצרי הטבק למבוגר (גיל 15 ומעלה) הראו עלייה משנות ה- 50 . מתחילת שנות ה- 70 הייתה שמירה על המספרים הקיימים. ומייד לאחר החלת האיסור ועד ל- 1996 הייתה ירידה של 26%.

כמו כן, מאז איסור הפרסום ישנה ירידה באחוז הילדים ובני הנוער אשר מתחילים לעשן. אחוזי הילדים אשר מתחילים לעשן ירד מ- 37.6% בשנת 1975 ל- 22.3% בשנת 1996.

פינלד:

החוק נחקק ב- 1975, והוחל ב- 1978. שיעור מכירות מוצרי הטבק למבוגר ירדו מאז ב- 37%. מאז החלת החוק, ירד שיעור המתחילים לעשן בין הגילאים 16-25 מ- 35% ל- 23% בשנת 1997.

ניו-זילנד:

החלק השני של החוק, האוסר פרסום של מוצרי טבק הוחל השנת 1990.

מכירת מוצרי הסיגריות למבוגרים (מגיל 16+) ירד ב- 21%. מאז החלת החוק ירד שיעור בני הנוער אשר התחילו לעשן (15-19) מ- 26.8% ל- 24.7%, תוך 5 שנים.

צרפת:

החלת החוק האוסר על פרסום מוצרי טבק הייתה בשנת 1993. שיעורי העישון בקרב מבוגרים ירדו ב- 14%.

על האגודה למלחמה בסרטן

האגודה למלחמה בסרטן, העמותה ההתנדבותית הגדולה ביותר בישראל, הוקמה בשנת 1952. מאז, היא מובילה את המאבק במחלות הסרטן בישראל ופועלת בכל החזיתות במטרה להפחית את התחלואה והתמותה מסרטן בארץ. פעילות האגודה מתאפשרת הודות לתרומות הציבור וללא סיוע מתקציב משרד ממשלתי כלשהו. לאגודה מאות מתנדבים הפעילים ב – 60 סניפים הפרוסים בכל הארץ ובכל המגזרים בישראל. באגודה למלחמה בסרטן מופעל “טלמידע”, שירות מידע טלפוני על מחלות הסרטן וכל הקשור בהן בתחום המניעה, האבחון המוקדם, הטיפול, השיקום, הזכויות והשירותים הקיימים בארץ לחולים. השירות מאויש 24 שעות ביממה טל. 995-599-800-1. מידע זה ניתן גם באתר האינטרנט של האגודה הנמצא בכתובת www.cancer.org.il

בברכה,

נאוה עינבר

דוברת

האגודה למלחמה בסרטן

5721604-03, 225387-050

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים