Atrial Naturietic Peptide יעיל בכשל כלייתי איסכמי חריף (Crit Care Med)

מתן עירוי של human atrial naturietic peptide (h-ANP) יעיל לטיפול ב- acute ischemic renal failure לאחר ניתוח לבבי עם סיבוכים, קובע מחקר אקראי חדש.

h-ANP הינו חומר נתריורתי ומשתן פוטנטי ממקור אנדוגני. מתן החומר מגביר את קצב הסינון הגלומרולרי ואת זרימת הדם הכלייתית באי ספיקה כלייתית חריפה, כותבים החוקרים.

המחקר הפרוספקטיבי בדק 61 חולים לאחר ניתוח לבבי, שחולקו אקראית לקבלת עירוי של h-ANP רקומביננטי (50 נ”ג לק”ג לשעה), או לפלסבו, כאשר הקריאטינין בנסיוב עלה ב- 50% או יותר לעומת ערכו ההתחלתי. הטיפול נמשך עד לירידת הקריאטינין אל מתחת לסף להתחלת טיפול, או עד שהחולה נזקק לדיאליזה לפי קריטריונים שנקבעו מראש.

בכל החולים נמדדו ערכים תקינים של קריאטינין לפני הניתוח, וכולם סבלו מאי ספיקה לבבית שנזקקה לתמיכה יונוטרופית לאחריו.

היה צורך בדיאליזה לפני היום ה- 21 לאחר תחילת הטיפול ב- 6 מתוך 29 חולים בקבוצת הטיפול, לעומת 14 מ- 30 חולים בקבוצת הפלסבו. יחס הסיכון היה 0.28 לטובת המטופלים ב- h-ANP.

המדד המשולב של צורך בדיאליזה או מוות לפני היום ה- 21 כלל 8 חולים בקבוצת הטיפול, בהשוואה ל- 17 חולים בקבוצת הפלסבו. הטיפול ב- h-ANP הביא לשיפור בפינוי הקריאטינין.

תוצאות המחקר מבטיחות, אולם יש צורך במחקר נרחב יותר, כותבים המחברים.

Crit Care Med. 2004;32:1310-1315, 1421-1422

לידיעה במדסקייפ

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים