Doxycycline כטיפול לאסתמה המושרית על ידי toluene diisocyanate

ממחקר שהתבצע בחיות על אסתמה המושרית ע”י toluene diisocyanate (TDI)  עולה שמתן doxycycline לפני ואחרי החשיפה מביא לירידה בדלקת ובהיפרסנסטיביות של דרכי הנשימה.

אסתמה המושרית ע”י TDI היא מהסיבות העיקריות לאסתמה הנרכשת במקום העבודה.

ממחקרים קודמים עלה שבעכברים עם אסתמה עקב TDI היתה עלייה בביטוי של האנזים הפרוטאוליטי matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) והופעה של תאי דלקת בדרכי הנשימה של העכבר, לכן שיערו החוקרים שעיכוב של MMP-9 עשויה להיות אופציה טיפולית במצב זה.

במחקר הוזנו עכברים באנטיביוטיקה doxycycline במינון 20 מ”ג לק”ג ליום. התרופה ניתנה במרווחים של 24 שעות במשך 6 ימים כאשר הטיפול הראשון החל 3 ימים לפני תגר ה-TDI. כמו כן נבדקה ההשפעה של מעכבי MMP במתן תוך-פריטונאלי שניתן ב-3 מנות ברווחים של 24 שעות מ-30 דקות לפני התגר.

החוקרים מצאו שהן ה- doxycycline והן מעכבי ה-MMP הפחיתו לא רק את פעילות ה-MMP-9 אלא גם את נדידת תאי הדלקת אל הרקמה. “ללא המעבר של תאי הדלקת גם שאר השינויים הפתולוגים אינם מתרחשים” הסבירו החוקרים את חשיבות הממצאים.

באמצעות Western blotting הראו החוקרים שפעילות ה- doxycycline מתווכת ע”י מסלול ה- phosphatidylinositol 3-kinase/AKT.

מסקנת החוקרים היתה שמתן doxycycline מפחית את כל התהליכים הפתופיזילוגים הקשורים באסתמה בריאות של עכברים עם אסתמה המושרית ע”י TDI. 

J Allergy Clin Immunol 2004;113:902-909

לידיעה

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים